sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorDellal, İlkay
dc.contributor.authorÖzercan, Belma
dc.date.accessioned2021-05-04T10:44:01Z
dc.date.available2021-05-04T10:44:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73395
dc.description.abstractBu çalışma ile elma yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan, tahmin ve uyarı sisteminin (TUS) en yaygın olduğu Isparta ilinde (Eğirdir, Gelendost ve Senirkent ilçelerinde), sistemin konvansiyonel ve iyi tarım uygulaması (İTU) yapan elma üreticileri üzerinde zirai mücadele açısından ve sistemin çevre duyarlılığı açısından etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için Isparta ili Eğirdir, Gelendost ve Senirkent ilçelerinde tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 157 üretici ile yüz yüze anket yapılmıştır. Araştırmada verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, likert ölçeği, ki-kare testi, çoklu uyum analizi yöntemleri kullanılmıştır. Üreticilerin yaş ortalaması 52 olup, %59,9’u 41-60 yaş aralığındadır. Üreticilerin %46,5’inin ilkokul mezunu olduğu belirlenmiştir. Üreticilerin %76,4’ü tahmin ve uyarı sistemini dikkate aldıklarını, dikkate almayanların %81,5’i de uyarıların zamanında yapılmadığını düşündüklerini ifade etmişlerdir. Çalışmada yapılan çoklu uyum analizine göre TUS’a uyma, eğitim, yaş ve işletme büyüklükleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Üreticiler değişen iklim koşulları nedeniyle hastalık ve zararlı görülme sıklıklarında değişim olduğu tespitinde bulunmuşlardır. İTU yapan üreticiler gerek ilaçlama konusunda, gerekse diğer uygulamalar açısından belirgin farkların bulunmadığını ve bunun avantaja dönüşecek etkilerini henüz göremediklerini ifade etmişlerdir. Üreticilerin son yıllarda ilaçlama sayılarının arttığı ve ilaçların eskisi kadar etkili olmaması noktasında endişeleri olup, tahmin ve uyarı sisteminin uyarılarının sağlıklı olabilmesi için cihaz sayısının arttırılması yönünde talepleri bulunmaktadır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Ziraat Fakültesitr_TR
dc.subjectelmada zirai mücadeletr_TR
dc.subjecttahmin uyarı sistemitr_TR
dc.subjectiyi tarım uygulamalarıtr_TR
dc.titleElma yetiştiriciliğinde tahmin ve uyarı sisteminin değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeThe assesment of forecasting and warning systemon apple farmingtr_TR
dc.typedoctoralThesis / Tez, Doktoratr_TR
dc.contributor.departmentZiraat Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage157tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record