sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞimşek, Nurettin
dc.contributor.authorÇeviker, Elife
dc.date.accessioned2021-05-03T21:14:14Z
dc.date.available2021-05-03T21:14:14Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73388
dc.description.abstractBu araştırma, bir teknolojik sistem olarak IPTV'nin karakteristik özelliklerini ve eğitsel potansiyelini belirlemek, çeşitli ülkelerdeki uygulama örneklerini karşılaştırmalı olarak incelemek amacıyla; tarama modellerinden genel tarama modeline uygun olarak planlanıp veri toplama amacıyla doküman inceleme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Toplanan verilerin derlenmesi sonucunda, kavramsal çerçeve başlığı altında IPTV sisteminin teknik yapısı ve hizmetleri hakkında bilgi verilirken bulgular ve yorumlar başlığı altında dünyada ve Türkiye'de kullanım yaygınlığına bakılmış ve hangi sektörlerde kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca, IPTV'nin eğitsel kullanımda üstlenebileceği işlevler, üstünlükleri, yararları, sınırlılıkları üzerinde durulmuş ve IPTV sisteminin uzaktan eğitim, kişiselleştirilebilir/uyarlanabilir öğrenme, harmanlanmış öğretim, ters-düz öğrenme ve bağlaşık öğretim gibi çeşitli öğretim uygulamalarında kullanımından söz edilmiştir. Eğitimle ilgili son bölümde kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara değinilmiştir. Bulgu ve yorumların son bölümünde, çeşitli ülkelerde IPTV'nin eğitim alanında kullanımı ile ilgili çalışmalardan bahsedilerek uygulamayı yapan kişilerin sistemle ilgili görüşlerine ve çalışma sonuçlarına yer verilmiştir. Çalışma sonucunda, IPTV sisteminin dünyada kullanımının her geçen gün arttığı, Türkiye'de yaygınlaşabileceğini gösteren verilerin varlığı ve eğitsel kullanımda yararlı olabilecek hizmetlere sahip olduğu görülmüştür. Ancak, IPTV hizmetlerinin etkili kullanımının yapılacak tasarım ve içeriklerle sağlanabileceği sonucuna varılmıştır. Ülkelerde yapılan çalışmalar içeriğin önemini teyit etmektedir. Ayrıca, sonuç ve öneriler bölümünde IPTV sistemi ve eğitsel kullanımı ile ilgili çeşitli değerlendirmeler yapılmış ve sistemi kullanmak isteyeceklere ve araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur. Anahtar kelimeler: IP televizyonu, İnternet protokol televizyonu, IPTV, IPTV'nin eğitsel kullanımı The aim of this study is to determine the features of IPTV as a technological system and the educational potential of IPTV, and to examine application of it in various countries. Content analysis research design was used in this study. In this study, when some information was given about technical structure of IPTV system and services of IPTV in the theoretical framework section, in results and discussion section, the prevalence of IPTV in the world and in Turkey and which sectors use IPTV were explained. Moreover, IPTV's functions supporting education, educational supremacy, benefits, limitations and various educational applications which can be performed by IPTV such as distance education, personalized/adaptive learning, blended learning, flipped learning and anchored instruction were stated. Furthermore, the end of results and discussion section, various examples from different countries were given about the use of IPTV in education and researchers' opinion and the result of their studies related to the use of IPTV in education were expressed. The end of the study, it was determined that the use of IPTV has been increasing in the world and Turkey and IPTV has effective services for educational purposes. However, using its features effectively can be provided good design and content whose importance is confirmed by various countries. In the last section, conclusion and recommendations, several evaluations were done about IPTV system and educational use of IPTV while some suggestions were given researchers and some people wanting use this system. Keywords: Internet protocol television, IP television, IPTV, The use of IPTV in educationtr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı : Eğitim Teknolojisi Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectIP televizyonutr_TR
dc.subjectİnternet protokol televizyonutr_TR
dc.titleIP televizyonunun eğitsel kullanımı ve çeşitli ülkelerdeki uygulamaların karşılaştırmalı olarak incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeThe educational use of IP Tv and a comparative examination of application in various countriestr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage130tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record