sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorSarı, Ali
dc.contributor.authorArslan, Öncü
dc.date.accessioned2021-05-02T20:01:58Z
dc.date.available2021-05-02T20:01:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73381
dc.description.abstractBu tez çalışması kapsamında Aslanlı (Kütahya-Seyitömer) sahası bitümlü kayaçlarında Mo, U, V, Ni, Zn, Cr gibi redoksa duyarlı metallerin inorganik jeokimyasal özellikleri incelenmiştir. Bu metaller yardımıyla bitümlü kayaçların çökelim koşulları, organik madde ve iz metallerin bitümlü kayaçlardaki zenginleşme ilişkileri gibi birçok ilişki belirlenebilir. Bu metallerin organik madde ile olan jeokimyasal ilişkileri Aslanlı sahasındaki redoks şartlarının suboksik ve anoksik olduğunu göstermektedir. %TOC ile Mo'nin pozitif orta korelasyonu (r=0,529) Mo'nin sediman içerisine taşınmasında organik maddenin rol oynadığını göstermektedir. Aslanlı sahası bitümlü kayaçlarında V (r=-0,328), Cu (r=-0,230), Ni (r=-0,030), ve Cr (r=-0,366)'un %TOC'la olan negatif korelasyonları elementlerin sediman içerisine taşınmasında organik maddenin rolünün olmadığına işaret etmektedir. Zr genellikle karasal kaynaklı olup, bitümlü kayaçlarda herhangi bir zenginleşmesi söz konusu olmaz. Ancak, Aslanlı sahası bitümlü kayaçlarında Zr'un %TOC (r=0,259), U (r=0,718) ve Mo (r=0,491) ile zayıf, orta, güçlü korelasyonları söz konusudur. Bu durum, Zr'un alışılagelmiş kökeninin dışında Aslanlı sahası bitümlü kayaçlarında karasal kökenli olmadığını ve organik yapıya bağlandığını göstermektedir. In this study, inorganic geochemical properties of redox sensitive metals such as Mo, U, V, Ni, Zn, Cr in bituminous rocks of Aslanlı (Kütahya-Seyitömer) area were investigated. With the help of these metals, many relations such as sedimentation conditions of bituminous rocks, organic matter and enrichment relations of metals in bituminous rocks can be determined. The geochemical relations of these metals with organic matter indicate that the redox conditions in of bituminous rocks in the Aslanlı area are suboxic and anoxic. The positive moderate correlation of %TOC with Mo (r=0.529) shows that organic matter plays a role in the transport of Mo into the sediment. The negative correlation of V (r=-0.328), Cu (r=-0.230) and Ni (r=-0.030), Cr (r=-0.366) with %TOC in bituminous rocks of the Aslanlı area indicate that organic matter has no role in transporting elements into the sediment. Zr is generally of terrestrial origin and there is no enrichment in bituminous rocks. However, there is a weak, strong and moderate correlations between Zr, %TOC (r=0.259), U (r=0.718) and Mo (r=0.491) in bituminous rocks of the Aslanlı area. This indicates, other than its usual origin, that Zr has no terrestrial origin and binds to organic matter in the bituminous rocks of the Aslanlı area.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Mühendislik Fakültesi : Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectRedokstr_TR
dc.subjectAnoksiktr_TR
dc.titleAslanlı (Kütahya- Seyitömer) sahası bitümlü şeyllerinde redoksa duyarlı iz metal (Mo, v, re ve u) incelemeleritr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of redox-sensitive trace metals (Mo, v, re and u) in bituminous rocks in Aslanlı (Kütahya-Seyitömer) areatr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentMühendislik Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage112tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record