sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzen, Muharrem
dc.contributor.authorÖzar, Süleyman
dc.date.accessioned2021-04-06T07:48:47Z
dc.date.available2021-04-06T07:48:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73033
dc.description.abstractKanunla belirlenen belli sürelerin geçmesiyle zamanaşımı kurumu devletin cezalandırma hakkını ortadan kaldırır. Hukukun önemli bir öğesi olan zamanaşımı süreleri her ülkede bulunmaktadır. Zamanaşımı kurumu hukuk sistemimizde esas itibariyle Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiştir, bunun yanında diğer kanunlarda da bazı düzenlemeler bulunmaktadır. Ceza hukukunda zamanaşımı, bir suça karşı zamanla toplumun kızgınlığının ve reaksiyonunun azalması gerçeğine dayanmaktadır. Suçun ciddiyeti ve zamanaşımı süreleri arasındaki ilişkiyi toplumun o suça vereceği varsayılan tepkinin seviyesi belirler. Fakat soykırım ve savaş suçu gibi bazı suçlar toplum hafızasından buharlaşmaz ve bu durumda zamanaşımı da söz konusu olmaz. Bu tez, özellikle hukuk devleti bakımından işlevlerini ve uygulamada karşılaşılan problemleri göz önünde bulundurarak, zamanaşımının gerisinde yatan hukuki ve felsefi sebepleri irdelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmamızda bu sebeple yüksek mahkeme kararları da incelenerek ve bazı durumlarda ihtiyaç duyulan yasal değişikliklere de dikkat çekilerek zamanaşımı tartışmasına katkıda bulunulacaktır. By running of certain periods of time which are prescribed by law, statutes of limitations remove the government's right of penalization. Every country has statutes of limitation which are an important feature of the legal landscape. In our legal system, the concept of statute of limitations is mainly regulated in the Turkish Penal Code, but there are some regulations formulated in other laws too. In criminal law, statutes of limitations are based on the decrease of the public outrage toward the commission of the offense over time. Postulating levels of public outrage may justify the connection between the length of differing periods of limitations and the seriousness of the offense. However, some crimes such as genocide and war crimes cannot evaporate from social memory, and then the statutes don't work in this situation. This thesis aims to explicate the legal and philosophic purposes behind statutes of limitations, especially in regard to their functions for rule of law and challenges in practice. With this purpose, our study shall try to contribute to this debate by examining the case law of the court of cassation and to draw attention to new regulation which is needed in some cases.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Kamu Hukuku Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectZamanaşımıtr_TR
dc.subjectZamanaşımı süreleritr_TR
dc.titleTürk ceza hukukunda zamanaşımıtr_TR
dc.title.alternativeStatutes of limitiation in Turkish criminal lawtr_TR
dc.typedoctoralThesis / Tez, Doktoratr_TR
dc.contributor.departmentHukuk Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage204tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record