sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇiner, Can Umut
dc.contributor.authorKarakaya, Oral
dc.date.accessioned2021-04-06T07:21:09Z
dc.date.available2021-04-06T07:21:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73028
dc.description.abstractTezin konusu, il sınırında büyükşehir modeli ile büyükşehir belediyelerinin kaynaklarının, hizmet üretme kapasitelerinin ve yerel hizmetlerdeki koordinasyon yeterliliklerinin artıp artmadığı konuları temelinde, yerel yönetimler reformu ve yerelleşme politikaları bağlamında, il sınırında büyükşehir belediye yönetimi modelinin işlevsel-örgütsel açılardan analizidir. Amaç, büyükşehir belediyelerinin yönetsel kapasitelerinin ortaya konulmasıdır. Tezin tezi, "hizmet üretme kapasitesi ve vatandaş memnuniyeti açısından il sınırında büyükşehir belediye yönetimi modelinin, diğer yerel yönetim türlerine göre daha etkili olup olmadığı" nın araştırılmasıdır. Büyükşehir reformunun "yerelci bir görünümü" olmakla birlikte, "yerelci" bir niteliği ve hedefinin olmadığı, yeni kamu işletmeciliği anlayışının ürünü olduğu temel varsayımı ile büyükşehir belediyelerinin ve diğer yerel yönetim birimlerinin mali verileri, ihale sonuçları, örgütsel yapıları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Model, genel kabullerin aksine ne yerelleşme ne de federalizm yönünde bir tercihi yansıtmaktadır. Elde edilen verilerin incelenmesi sonucunda büyükşehir modeli ile merkeziyetçi bir yönetim anlayışının tercih edildiği, merkeziyetçilik ile kamunun işletmecilik ilkeleri ile yönetilmesinin bir arada yürüdüğü, işletmeciliğin gereği olarak da profesyonelleşmenin, siyaset-yönetim ayrımının ve şirketleşmenin ön plana çıktığı, hizmet üretme kapasitesi bakımından da büyükşehir belediyelerinin diğer yerel yönetim türlerin göre daha etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. The subject of this thesis is the functional-organizational analysis of the metropolitan municipality administration model at the provincial border, in the context of local government reform and decentralisation policies in Turkey. With the metropolitan model at the provincial border, the resources, capacity to produce services and the coordination in local public services delivery have been increased. The aim of this thesis is to demonstrate the organizational capacities and capabilities of the metropolitan municipalities in Turkey. The thesis of the thesis is to research "the metropolitan municipality administration model at the provincial border is more effective than other types of local governments in terms of service delivery capacity and citizen satisfaction". Metropolitan municipalities "localicity based" character is not local. Financial data, tender results and organizational structures of metropolitan municipalities and other local government units were examined in detail with the basic assumption that they are the main result of the New Public Management approach. The Model reflects neither localism nor a preference for federalism, contrary to general acceptance. The analysis of the data obtained with the model of decentralized administration approach is preferred where as a result of decentralization and public management to have implemented together with the principles of managing operations as a requirement of professionalisation of the political-administrative division and privatization come to the fore, in terms of capacity to produce services and the local government of the municipality reached the conclusion that it is more effective than other species.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectBüyükşehir belediyesitr_TR
dc.subjectMetropol reformutr_TR
dc.titleTürkiye'de il sınırında büyükşehir belediye yönetimi modelinin yapısal ve işlevsel analizitr_TR
dc.title.alternativeThe structural and functional analysis of metropolitan municipality model in Turkeytr_TR
dc.typedoctoralThesis / Tez, Doktoratr_TR
dc.contributor.departmentSiyasal Bilgiler Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage386tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record