sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇapcıoğlu, İhsan
dc.contributor.authorÇetin, Kübra
dc.date.accessioned2021-04-04T20:00:05Z
dc.date.available2021-04-04T20:00:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73020
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı lgbt+ bireylerin queer teori hakkındaki düşüncelerinin ve queer teorinin ülkemiz lgbt+ bireyleri için ne anlama geldiğinin tespit edilmesi ve İslam dini ile queer teori arasındaki ilişkiyi ele almaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji ve anlatı araştırmasından yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu kartopu örneklem yöntemiyle ulaşılan biri queer, biri trans erkek, biri gender-fluid, biri non-binary, biri aseksüel ve ikisi gay/eşcinsel olan 7 lgbt+ birey oluşturmaktadır. Görüşmeler on beş sorudan oluşan yarı-yapılandırılmış mülakat sorularıyla yaklaşık birer saatlik nitel görüşmeler şeklinde gerçekleştirilmiştir. Veri analizinde nitel veri analizi tekniklerinden betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda her bir lgbt+ bireyin queer teoriye farklı anlamlar yüklediği, queer teorinin ileri sürdüğü iddiaların bazı lgbt+ bireyler tarafından eleştirilip kabul edilmediği, lgbt+ bireylerin teori hakkında birbiriyle çelişen ifadeler kullandıkları ve lgbt+ bireylerin queer teori hakkında ortak ve tek bir tutum içinde olmadıkları tespit edilmiştir. The main purpose of this research is first and foremost to determine viewpoint of lgbt+ persons on the queer theory, the meaning of this theory for the lgbt+ persons in our country and, connections between Islam and queer theory. For the research, qualitative analysis technics such as phenomenology and narrative inquiry are utilized. The study group of the research, which was determined via snow ball sampling, consists of 7 lgbt+ persons; i.e. one queer, one trans-male, one gender-fluid, one non-binary, one asexual, and two gays / homosexuals. Each interview was conducted for one hour and contained fifteen half-structured questions. As for the data analysis, descriptive analysis and content analysis were used. The research has concluded that each lgbt+ person attributes different meanings to the queer theory, some lgbt+ persons criticized and disregarded certain arguments alleged by the queer theory, lgbt+ persons have conflicting views of the theory and lgbt+ persons do not share a common and single viewpoint regarding the queer theory.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectQueer teoritr_TR
dc.subjectLGBT +tr_TR
dc.titleQueer teori eleştirisi ve LGBT+ bireylerin queer teoriye yaklaşımıtr_TR
dc.title.alternativeQueer theory criticism and the approach of LGBT+ persons to queer theorytr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentİlahiyat Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage156tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record