sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorAgtaş, Özkan
dc.contributor.authorKurt, Merve
dc.date.accessioned2021-04-04T19:55:50Z
dc.date.available2021-04-04T19:55:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73019
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, derin ekoloji ve toplumsal ekolojinin doğa ve toplum tasarımlarını eleştirel olarak değerlendirmek ve bu tasarımların bize ekolojik krizin çözümü ve ekolojik toplumun olanağı konusunda sundukları fikirleri tartışmaktır. Özellikle sanayileşme sonrası dönemde sistemli bir şekilde ortaya çıkmış olan ekolojik düşünce zaman içinde birtakım kırılmalar yaşamıştır. Bunlardan en önemlisi çevreciliğin ortaya çıkışıdır. Çevrecilik, günümüz doğa ve toplum anlayışıyla küçük kazanımlar elde ederek uzlaşmayı seçmiş ve reformizme kaymıştır. Buna karşın ekolojik düşünce günümüz doğa ve toplum anlayışına farklı alternatifler sunan yaklaşımlar geliştirmiştir ve geliştirmeye devam etmektedir. Ekolojik düşünce içinde iki temel akımı temsil eden derin ekoloji ve toplumsal ekoloji yeni kavramlar, ilkeler ve yaklaşımlar çerçevesinde doğa ve toplum tasarımlarını oluşturmaktadır. İkinci bölümde ele alınacak olan derin ekoloji bütünsel dünya görüşü, ekomerkezcilik, kendini gerçekleştirme ve biyosferik eşitlik ilkeleri çerçevesinde doğa ve toplum tasarımını oluşturmaktadır. Üçüncü bölümde üzerinde durulacak olan toplumsal ekoloji ise birinci doğa ve ikinci doğa kavramsallaştırmasıyla doğa tasarımını ortaya koyarken toplum tasarımını da özgürlükçü yerel yönetimcilik yaklaşımıyla ortaya koymaktadır. Dördüncü bölümde derin ekoloji ve toplumsal ekolojinin temel kavram ve ilkeleri çerçevesinde doğa ve toplum tasarımları eleştirel olarak tartışılmaya çalışılacaktır. Anahtar Sözcükler: Derin Ekoloji, Toplumsal Ekoloji, Çevrecilik, Biyosferik Eşitlik, Özgürlükçü Yerel Yönetimcilik The aim of this study is to critically evaluate the design of nature and society of deep ecology and social ecology and to discuss the ideas that these designs offer us about the solution of the ecological crisis and the possibility of the ecological society. Ecological thought, which emerged systematically in the post-industrial period, has experienced some breaks over time. The most important of these is the emergence of environmentalism. Environmentalism choose to compromise by making small gains with today's understanding of nature and society and shifted to reformism. In contrast, ecological thinking has developed and continues to develop approaches that offer different alternatives to today's understanding of nature and society. Deep ecology and social ecology, representing two main trends in ecological thought, form the design of nature and society within the framework of new concepts, principles and approaches. The holistic worldview of deep ecology which will be discussed in the second part, constitutes the design of nature and society within the framework of the principles of ecocentrism, self-realization and biospheric egalitarianism. Social ecology, which will be emphasized in the third chapter, reveals the design of nature with the concept of first nature and second nature, while revealing the design of society with the libertarian municipalism approach. In the fourth section, the design of nature and society will be critically discussed within the framework of the basic concepts and principles of deep ecology and social ecology. Anahtar Sözcükler: Deep Ecology, Social Ecology, Environmentalism, Biospheric Egalitarianism, Libertarian Municipalismtr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilimler Fakültesi : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectDerin ekolojitr_TR
dc.subjectToplumsal ekolojitr_TR
dc.titleEkolojik bir toplumun imkanı üzerine düşünmek: Derin ekoloji ve toplumsal ekolojitr_TR
dc.title.alternativehinking about the possibility of an ecological society: deep ecology and social ecologytr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentSiyasal Bilgiler Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage169tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record