sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorTörenli, Nurcan
dc.contributor.authorBerdikul, Arailym
dc.date.accessioned2021-04-04T19:52:22Z
dc.date.available2021-04-04T19:52:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73018
dc.description.abstractBu çalışma, Kazakistan'da 2016 yılında yaşanan toprak reformuna karşı protestolar üzerinden yeni medyanın en önemli araçlarından olan sosyal medyanın kitleleri etkileme gücünü incelemektedir. Çalışma, toplumsal hareketlerin tanımını da değiştiren sosyal medyayı, içerik üretici ve takipçisi olan kullanıcılarının artık diğer kullanıcılarla bilgi paylaşımı yaparak ortak bir amaç uğruna bir araya gelmesini ve devletin yeni medya aracı olarak internete ve sosyal medyaya atfettiği önemi ve hayata geçirdiği uygulamaları irdelemektedir. Teorik açıdan ele alındığında temsili demokrasinin yeterli olmadığını, onun yerini daha çok katılımcı/müzakereci demokrasinin alması gerektiğini savunan görüşlerin Kazakistan örneğinde dolaylı da olsa eylemsel olarak karşılık bulduğu görülmektedir. Özellikle yeni medya araçlarının yadsınamaz gücü ile ortaya çıkan bu durum, insanların herhangi bir resmi otoritenin gözetimi olmaksızın fikirlerin ve eleştirilerin özgürce yapılabileceği yeni bir kamusal alana duyulan ihtiyacı göstermiştir. Bu sebeple sosyal medyanın aktif kullanımı bu konudaki boşluğun yerini almış, bireyler sonu toplumsal hareketlere varan eylemler gerçekleştirmiştir. Çalışma demokrasi kavramına yeni kamusal alan temelinde tartışmaları ekleyerek, yeni medyanın kamusal alandaki etkisini ve çeşitli toplumsal olaylara karşı ortak tavır ve hareketin gerçekleştiği durumları incelemektir. Kısacası bu tez tüm bu süreçleri Kazakistan'da yaşanan protesto ve mitingleri yeni kamusal alan/müzakereci demokrasi, toplumsal hareketler ve sosyal medya çerçevesinde ele almaktadır. Anahtar Kelimeler: (1) Sosyal medya, (2) müzakereci demokrasi, (3) toplumsal hareketler, (4) Kazakistan toprak reformu This study focuses on the impact of social media, one of the most important tools of the new media, on the masses through protests against the land reform in Kazakhstan, 2016. The study scrutinizes the social media which changes the description of social movements, and also how users of content producers and followers now come together for a common purpose by sharing information with other users. Additionally, the importance given to the internet and social media as new media tool by the state and its implementations related with the protests are argued in a detailed way. From the theoritical perspective, it is observed that participatory democracy is much more demanded instead of representative democracy in the case of land reform protests. In particular, the emerging situation with undeniable power of the new media has shown the need for a new public sphere where people can freely express their ideas and make criticism without the supervision of any official authority. For this reason, the active use of social media has replaced the gap on this issue and individuals have taken actions as part of social movements. The study is to examine the effects of new media in the public sphere and the situations in which common attitude and movement against various social events take place by adding debates on the basis of new public sphere to the concept of democracy. In short, this thesis deals with all these processes within the framework of new public space / participatory democracy, social movements and social media. Key Words: (1) Social media, (2) participatory democracy (3) social movements (4) Land reform in Kazakhstantr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İletişim Fakültesi : Gazetecilik Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectSosyal medyatr_TR
dc.subjectToplumsal hareketlertr_TR
dc.titleToplumsal hareketler ve sosyal medya: Kazakistan'da #topraksatılmasın örneğitr_TR
dc.title.alternativeSocial movements and social media: the example of #landisnotforsale in Kazakhstantr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage136tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record