sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorAbik, Yıldız
dc.contributor.authorKaraküçük, Barış
dc.date.accessioned2021-04-04T19:45:57Z
dc.date.available2021-04-04T19:45:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73017
dc.description.abstractBu çalışmada, hem Türk Medenî Kanunu hem de Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiş çok temel bir müessese olan alım hakkı, Türk hukukunda ilk defa monografik bir eser olarak ele alınıp incelenmiştir. Bir giriş, altı ana başlık ve bir sonuç kısmından oluşan bu tezde evvela mevzuatta tarifi yapılmamış bir hak olan alım hakkının sınırlarını kesinkes çizen doğru tarifi yapılmış, daha sonra ise bu hakkın hukukî niteliği, özellikleri, konusu ve benzer hukukî müesseselerle mukayesesinden başlayarak, kurulması, tapu kütüğüne şerh verilmesi, kullanılması, devri, miras yoluyla intikali ve sona erme halleri, Yargıtay ve İsviçre Federal Mahkemesi kararlarına da yer verilerek, etraflıca tetkik edilmiştir. Böylelikle memleketimizde fazla bilinmediğinden uygulaması pek az olan fakat haddizatında pek çok faaliyeti bulunan alım hakkının tanıtılması ve uygulama sahasının genişletilmesi amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Alım hakkı, geri alım hakkı, önalım hakkı, yenilik doğuran hak, alım sözleşmesi, satış sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, tapu kütüğüne şerh In this study, the right of purchase, which is a very basic institution regulated within both the Turkish Civil Code and the Turkish Code of Obligations, has been analyzed for the first time as a monographic work in Turkish law. In this thesis, which consists of an introduction, six main headings and a conclusion part, firstly, the correct definition of the right of purchase, as an unspecified right in the legislation, has been precisely given, and then starting from the legal nature, characteristics, subject and comparison of this right with similar legal institutions, its establishment, annotation, use, transfer, inheritance and termination conditions, including the decisions of the Supreme Court and the Swiss Federal Court, have been examined thoroughly. Thus, this study aims to introduce the right of purchase, which is not well known in our country, in spite of including many activities in its scope, and to expend the field of its application. Keywords: Right of purchase, right of repurchase, right of pre-empiton, creative right, agreement conferring a right of purchase, contract of sale, gift, annotationtr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Özel Hukuk Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectAlım hakkıtr_TR
dc.subjectGeri alım hakkıtr_TR
dc.titleAlım (iştira) hakkıtr_TR
dc.title.alternativeRight of purchasetr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentHukuk Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage93tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record