sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorDağcı, Şakir
dc.contributor.authorAlver, Mehmet
dc.date.accessioned2021-04-04T19:39:51Z
dc.date.available2021-04-04T19:39:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73015
dc.description.abstractBiz bu çalışmada manası açık lafızlardan nassın ve kapalı lafızlardan müşkilin tarihsel kavram analizini ve furu' fıkıhtaki örnekler üzerinde makâsıd ile irtibatını kurmaya çalıştık. Bu iki kavramın yanı sıra lafızların mana ile irtibatı bulunan diğer lafızlara da kısaca değindik. Çalışmamızda nass kavramının, birçok kullanımı ile karşılaşsak da, fıkıh usûlündeki kullanımını esas aldık. Müşkil lafzın anlam alanını ve işkâl sebeplerini tespit ederek bunlara çözüm oluşturacak metodları inceledik. Ayrıca bu iki kavramın te'vil ile irtibatını ve alanını saptamaya çalıştık. Ele aldığımız kavramların fukaha ve mütekellim usûlcüleri nezdinde karşılığını kavramaya çalıştıktan sonra furu' fıkıhtaki karşılığını ve dinin ana ruhunu yansıtan makâsıd ile irtibatını kurmaya gayret ettik. We tried to capture the historical concept analysis of nass and client from the open and closed phrases and their contact with the site on the examples in the furu 'fiqh. In addition to these two concepts, we briefly touched on other titles that have a connection with the meaning of words. Although we encountered many uses of the concept of nass in our study, we tried to determine its place in fiqh method. We determined the meaning area of the client word and the reasons for the violation, and determined the methods that would solve them. In addition, we tried to determine the contact and area of these two concepts with ta'vil. After trying to grasp the concepts we dealt with in terms of faqaha and muqadil usil, we tried to establish a contact with the place that reflects the furu 'juridy in the fiqh and the main spirit of religion.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectNasstr_TR
dc.subjectMüşkiltr_TR
dc.titleİslam hukuku metedolojisi açısından nass-müşkil ilişkisitr_TR
dc.title.alternativeNass-müşkil relation in terms of Islamic law methodologytr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentİlahiyat Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage94tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record