Flag Counter

 

Recent Submissions

 • "4-6 yaş kuran kurslarında değerler eğitimi ve din öğretiminde yararlanılan materyallerin incelenmesi ve değerlendirilmesi" 

  Ateşmen, Yasemin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Bu çalışma, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren 4-6 yaş grubu Ku'ran kurslarında yararlanılan materyallerin incelenmesi ve değerlendirilmesini konu edinmektedir. 4-6 yaş grubu dönemi değerlerin kazanılmasında ...
 • Lyra manifoldunda çeşitli maddelerin uzay-zaman geometrisi 

  Nalbant Aykaç, Gülçin (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013)
  Bu çalışmada skaler tensör teorilerinden biri olan Lyra geometride, homojen ve anizotropik genelleştirilmiş Kaluza-Klein uzay-zamanı için kuark, acayip (strange) kuark madde ve chaplygin gaz çözümleri araştırılmıştır. ...
 • Lineer olmayan matematiksel modeller 

  Baran, Aslı (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
  Bu tez altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde, temel kavramlara yer verilmiştir. Sırasıyla birinci basamaktan skaler denklemler, çatallanma ve çatallanma türlerinden bahsedilmiştir. ...
 • TiO2/ZnO nanokompozit fotokatalizöre dayalı kendi kendini temizleyen güneş pili kaplamaları 

  Al-Saedı, Mohanad Hasan Hamdan (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
  TiO2 ve ZnO nanoparçacıkları, sol-jel yöntemi kullanılarak başarıyla hazırlanmıştır. Damla kaplama yöntemiyle farklı ZnO içeriğine sahip bir dizi TiO2/ZnO kompozit filmi hazırlanmıştır. TiO2/ZnO kompozit filmlerdeki ZnO ...
 • Değer odaklı manevi güçlenme programının akademik başarısı yüksek öğrencilerin evrensel ahlakî değerler ve tanrı'ya güven düzeyi puanlarına etkisi 

  Karatana, Zeynep (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Bu araştırmada 10-13 yaş grubunda yer alan akademik başarısı yüksek öğrencilerin evrensel ahlaki değerler ile Tanrıya güven duyguları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada deneysel araştırma yöntemi ...
 • El-Bendenîcî'nin Kitâbü't-Takfiyesi ve sözlükbilim açısından değeri 

  Özdoğan, İbrahim Emre (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  el-Bendenîcî'nin Kitâbü't-Takfiyesi ve Sözlükbilim Açısından Değeri isimli tez çalışmamız giriş ve iki bölümden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde; sözlükbilim, sözlükçülük kavramları ve tarihçeleri, Arap sözlükçülüğü, ...
 • Kız çocuklarının adalete erişimi: Feminist perspektiften bir inceleme 

  Selvi Müleyke, Şen (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  "Kız Çocuklarının Adalete Erişimi: Feminist Perspektiften Bir İnceleme" başlıklı bu tez feminist perspektiften kız çocuklarının adalete erişimini incelemektedir. Ülkemizde ve dünyada kız çocuklarının hakları ve adalete ...
 • Enflasyon düzeltmesi uygulamasının mülkiyet hakkı bakımından değerlendirilmesi 

  Fergan, Ömer (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Enflasyonun etkilerinin işletmelerin mali tablolarında yarattığı etkiyi ortadan kaldırarak vergilendirmenin düzeltilmiş değerler üzerinden yapılmasını sağlayan enflasyon düzeltmesinin ülkemizdeki uygulama alanı, yöntemleri ...
 • Hz. Peygamber'in dilinde sayılar 

  Şahin, Naciye Gülsüm (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Sayılar ile din ve kültürlerin dil dışındaki özellikleri arasında, nesiller boyunca karşılıklı olarak birbirlerini etkiledikleri bir tür simbiyotik ilişki olduğu görülür. Bu ilişki mitolojik anlatıların içinde, ibadethanelerde, ...
 • Bağlantılı hakların korunması 

  Ateş, Günsu (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Tezin konusunu "Bağlantılı Hakların Korunması" oluşturmaktadır. Bağlantılı haklar, bir eser veya fikrî ürün üzerinde faaliyet gösteren icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları, radyo-televizyon kuruluşları ve film yapımcılarının ...
 • Yapay zekânın yol açtığı zararlardan doğan hukuki sorumluluk 

  Erol, Orhan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Yapay zekâ, bilgisayarsistemlerinin insana benzerşekilde düşünmesi, öğrenmesi ve karar vermesi için tasarlanan bir bilim dalıdır. Yapay zekâ, doğal dil işleme, görüntü işleme, makine öğrenmesi, derin öğrenme, doğal dil ...
 • Mılcho Manchevskı Sineması 

  Huseını, Ava (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Sinema, 1985 yılında ortaya çıktığı andan itibaren sürekli gelişme göstermiştir. Bu gelişiminde bireysel yaratıcılık her zaman önemli olmuştur. Filmin yapımında yaratıcı süreç, bir filmin oluşmasında yer alan tüm bireylerin ...
 • An assessment on the link between maritime security and the marine environment 

  Megat Yahya, Megat Mohd Shauqı (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Deniz güvenliği, deniz ve deniz kullanıcılarının denetimini ve korunmasını ifade eden bir terimdir. Denizde her geçen gün artan tehditler, bu yıllarda deniz güvenliğine daha fazla önem verilmesinin nedenidir. Aynı zamanda ...
 • Göçmenlere değer odaklı manevi güçlenme ve bakım programının uygulanması: Almanya örneği 

  Şeker, Şeymanur (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Araştırmanın amacı göçmenlerin manevi gereksinimlerini belirlemek, bu gereksinimleri karşılamak için manevi güçlenme ve bakım içerikleri hazırlamak, göçmenlere uygulanan bu içeriklerin kültürlenme ve Tanrı algısı düzeyleri ...
 • Çizgi filmlerde din ve değerler eğitimi: Diyanet TV çizgi film örnekleri 

  Namdar, Tuğgehan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Bu araştırma din içerikli çizgi filmlerin din ve değerler eğitimde kullanılmasını inceleyen bir çalışmadır. Özellikle Diyanet TV yapımı olan çizgi filmlerin din ve değerler eğitiminde kullanılabilirliği ve örgün eğitimde ...
 • Belgelerle Amasya Sultan II. Bayezid Külliyesi 

  Dönmezgüç, Elif Nur (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Anadolu'da en erken tarihli örnekleri XII. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenen Artuklu Beyliği Dönemi'nden Osmanlı Devleti Dönemi'ne kadar inşa edilegelmiş külliyelerden biri olan ve XV. yüzyılın son çeyreğinde Sultan II. ...
 • Türk hukukunda kitle iletişim faaliyetleriyle şeref, haysiyet ve özel yaşamın ihlalinde hukuksal koruma 

  Duman, Muhammed (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Kitle iletişim araçlarındaki teknolojik gelişmeler ve bu araçların yaygınlaşması ile bilgi paylaşımı hızlı ve pratik bir hale gelmiştir. Bu hız ve pratiklik her ne kadar olumlu olsa da bazı olumsuz durumlara neden olmaktadır. ...
 • Roma Hukuku'nda vekalet sözleşmesi (Mandatum) 

  Tarhan, Birsel Tuğçe (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Bu çalışmanın amacı, Roma Hukuku'nda Vekalet Sözleşmesi (Mandatum) konusunu incelemek ve niteliğini anlamaktır. Bu çalışmada Roma Hukuku'nda vekalet sözleşmesinin tanımı, tarafları, konusu ve kapsamı hakkında bilgi ...
 • Eski Asurca kaynaklara göre M.Ö. II. bin yılda güvenlik algısı 

  Zoroğlu, Melike (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Tezimizde, yayınlanmış ve yayınlanmamış Kültepe Tabletlerinden yola çıkılarak "Eski Asurca Kaynaklara Göre M.Ö. II. Bin Yılda Güvenlik Algısı" hem Anadolu hem de Asur tarafı gözetilerek iki bölüm hâlinde ele alınmıştır. ...
 • Mükrimin Halil Yinanç'ın Türk-İslâm tarihçiliğine özgün katkıları 

  Yavaş, Meryem (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Bu araştırmada 1900-1961 yılları arasında yaşamış, tüm hayatını tarihe vakfetmiş, geriye basılmış ve basılmamış bir çok eser bırakmış Mükrimin Halil Yinanç'ın Türk-İslam tarihine yaptığı önemli katkıların özgünlüğü ele ...

View more