sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇapcıoğlu, İhsan
dc.contributor.authorAslan, Sevda
dc.date.accessioned2021-04-01T10:29:09Z
dc.date.available2021-04-01T10:29:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72971
dc.description.abstractDinin insanların hayatında belirleyici olma özelliği insanlığın yaşıyla kaimdir. Din, tarih boyunca farklı süreçlerden geçse de önemini her daim korumaktadır. Kurumsal dinlerden çoğulcu dini yapılara ulaştığımız günümüz toplumlarında din, modern hayatın içerisinde her alanda sembollerle kendini göstermektedir. İslam dini müslümanların hayatının her alanını emir ve yasaklarıyla kuşatması, müslümanların hayatına her alanda dokunması bakımından görünürlüğü yüksek bir dindir. Müslümanların yeme içme alışkanlıkları ile ilgili haram ve helaller de açık bir şekilde belirtilmiştir. Fakat günümüzde üretim süreçleri karmaşık bir hal aldığından müslümanların bu ortamda daha dikkatli ve özenli olmaları gerekmektedir. Çalışmamıza konu olan helal gıda sertifikası, müslümanların bu hassasiyetlerinin bir karşılığı ve sonucu olarak görülmektedir. Helal gıda, üreticiler için de müslüman nüfusu dikkate alındığında önemli pazar olduğu muhakkaktır. Bu çalışma, helal gıdanın Türkiye ve dünyadaki yerinin sosyolojik muhayyilesini soruşturmaktadır. Religion's characteristic of being a determinant in people's lives is same with human age. Although religion has gone through different processes throughout history, it always maintains its importance. In today's societies where we have reached pluralistic religious structures from institutional religions, religion manifests itself with symbols in every field of modern life. The religion of Islam is a religion with high visibility in that it encompasses every area of the life of Muslims with its orders and prohibitions and touches the lives of Muslims in every field. The harams and halals related to the eating and drinking habits of Muslims are also clearly stated. However, nowadays, Muslims need to be more careful and attentive, as the production processes become complex. The halal food certificate, which is the subject of our study, is seen as a response and result of these sensitivities of Muslims. Halal food is an important market for producers, considering the Muslim population. This study examines the sociological imagination halal food place in Turkey and the world.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectDintr_TR
dc.subjectSemboltr_TR
dc.titleHelal gıda semiyolojisi üzerine nitel bir çalışmatr_TR
dc.title.alternativeQualitative study on halal food semiologytr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentİlahiyat Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage124tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record