sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorGüzel, Mehmet Serdar
dc.contributor.authorKarakaya, Mustafa
dc.date.accessioned2021-03-24T22:02:27Z
dc.date.available2021-03-24T22:02:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72893
dc.description.abstractBu tez çalışması kapsamında amaçlanan robotik alanında çalışmak isteyen öğrenci ve araştırmacıların kullanabileceği yeni ve özgün bir benzetim ortamı (simülatör) geliştirmektir. Bu kapsamda özellikle gezgin (mobil) robotlar için bir simülatör geliştirilmiştir. Bu çalışma vasıtasıyla, farklı gezinim (navigasyon) algoritmaların farklı senaryolar için nasıl çalıştığı karşılaştırmalı olarak gözlemlenebilmektedir. Ayrıca önerilen simülatör, araştırmacıların, kendi algoritmalarını gerçekleştirip, faklı senaryolar ile çalıştırıp, sonuçlarını görsel ekranda değerlendirmelerine olanak sağlamaktadır. Kullanıcılar kendi algoritmalarını yükleyip kaydedebilir ve algoritmalarının performanslarını kıyaslayabilirler. Kullanıcılara, makro kodlar veya kısmen sürükle bırak yeteneği sağlayan uygulama, farklı senaryoların hızlıca tasarlanmasına olanak sağlamıştır. Ayrıca ilgili benzetim ortamı ile literatürde tanımlı önde gelen yol planlama algoritmalarının performansları karşılaştırılarak ilgili algoritmaların farklı senaryolar üzerinden performans değerlendirilmesi bu tez kapsamında ayrıca yapılmıştır The aim of this thesis is to develop a new and unique simulation environment that can be used by students and researchers who want to work in the field of robotics. In this context, a simulator has been developed especially for mobile robots. Through this study, how the different navigation algorithms work for different scenarios can be observed comparatively. In addition, the proposed simulator allows researchers to perform their own algorithms, run them with different scenarios and evaluate their results on the visual screen. Users can load and save their own algorithms and compare their algorithms' performance. The application, which provides users with macro codes or partially drag-and-drop capability, allows the rapid design of different scenarios. In addition, by comparing the performances of the related simulation environment and the leading road planning algorithms defined in the literature, the performance evaluation of the related algorithms over different scenarios was made within the scope of this thesis.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectBenzetim ortamıtr_TR
dc.subjectGezgin robotlartr_TR
dc.titleEğitim amaçlı robotik uygulama geliştirme ortamıtr_TR
dc.title.alternativeEducation based robotic application development frameworktr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentMühendislik Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage103tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record