sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Hasan
dc.contributor.authorSun, Shasha
dc.date.accessioned2021-03-24T21:17:23Z
dc.date.available2021-03-24T21:17:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72885
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Çin'den Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının belirleyicilerini tespit etmek ve gelecekteki yatırım potansiyelini değerlendirmektir. Çin'in yurtdışı yabancı sermaye yatırımları son yirmi yılda önemli ölçüde arttı. Bir Kuşak Bir Yol İnisiyatifi'nin (OBOR) açıklanmasını takiben son yıllarda Türkiye'deki Çin yatırımları, önceki yıllarda Türkiye'ye yapılan zayıf DYY akışına kıyasla bir miktar ivme kazanmıştır. Bu bakımdan, bu yatırımların ardındaki nedenlerin ortaya konulması, yatırımların sürdürülebilirliği ve gelecek projeksiyonları açısından önem kazanmıştır. Çin hükümeti'nin ülkenin dışa dönük doğrudan yabancı yatırımlarının nereye ve hangi sektörlere yöneleceği hususlarında önemli bir rol oynadığından, bu çalışmanın teorik çerçevesi iki ana temele dayandırılmıştır: Doğrudan yabancı yatırım teorileri ve iki ülke arasındaki ikili siyasi / ekonomik ilişkilerin analizinden elde edilen çıkarımlar. Ampirik analiz için birincil panel veriler, resmi yayınlar ve uluslararası kuruluşlardan toplanmış, diğer veriler; kitaplar, akademik yayınlar, çevrimiçi kaynaklar, dergiler ve gazetelerden toplanmıştır. Bu çalışmanın bulguları, Çin'deki Türkiye yatırımının, temel olarak pazar, verimlilik ve stratejik varlık arama güdülerinden kaynaklandığını göstermektedir. İkili siyasi ilişkilerin yanı sıra, DYY'nin Çin'den Türkiye'ye akmasının önündeki en önemli belirleyiciler; makroekonomik göstergelerde de bozulmaya neden olan siyasi istikrar ile Türkiye'deki ve yakın coğrafyasındaki güvenlik durumudur. Türkiye'nin ticari açıklığı ve pazarlara entegrasyonu ve jeopolitik konumu da Çinli yatırımcılar için önemli belirleyicilerdir. The objective of this study is to identify the main determinants of the Chinese outward foreign direct investment flows to Turkey and discuss the potential for further investments. Chinese outward foreign direct investment has increased in the last two decades dramatically. In the recent years, following the announcement of One Belt One Road Initiative (OBOR), Chinese investments in Turkey has also gained some momentum compared to weak FDI flows to Turkey in preceding years. In this respect, shedding a light on the motives behind these investments has become important for sustainability of them and future projections. Since Chinese government plays an important role in the country's outward FDI destinations and the sectors, the theoretical framework of this study is based on two main pillars: the leading foreign direct investment theories, and implications from bilateral political/economic relations between the two countries. The primary panel data for the empirical analysis was collected by government publications and international organizations. The other data was collected from books, academic journals, newspapers and statistics. The findings of this study reveal that Chinese investment in Turkey is driven mainly by market, efficiency and strategic asset seeking motives. Besides bilateral political relations, the main determinants for the FDI flows from China to Turkey are Turkey's political stability and security at its home and in the neighboring region which also affects macroeconomic indicators in the country. Turkey's openness and its integration to the regional and global markets and geopolitical location are also important determinants for Chinese investors.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İktisat Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectÇintr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.titleÇin Halk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırımların belirleyicileritr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentSiyasal Bilgiler Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage154tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record