sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorGençler Güray, Çiğdem
dc.contributor.advisorTekkök Karaöz, Billur
dc.contributor.authorKırkanlı, Ebru
dc.date.accessioned2021-03-23T21:56:03Z
dc.date.available2021-03-23T21:56:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72862
dc.description.abstractErythrai 1977-1988 yıllarında yürütülen kazılardan ele geçen Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma ve Bizans Dönemlerine ait amphoralar ile kentin ticari ilişkileri ele alınmıştır. Ege Bölgesi'nden Khios, Klazomeai, Mende, Thasos, Mantar Ağızlı, Knidos, Kos, Rhodos, Kapitan 2, LRA 2, LRA 3, Ephesus 56, Samos-Cistern/Agora M 273 Amphoraları; Kilikia Bölgesi'nden Pinched-Handle, Agora M54 ve LRA 1 amphoraları; Gaza Bölgesi'nden LRA 4 amphoraları; Mısır'dan LRA 5-6 Amphoraları; Kuzey Afrika'dan Spatheia ve Amrit Amphoraları; Marmara Bölgesi'nden Ganos/Günsenin Amphoraları; Karadeniz Bölgesi'nden Pontik, Zeest 80 ve Sinop Amphoraları; İtalya'dan Castrum Perti Amphoraları ve üretim yeri bilinmeyen Dressel 24 ile Bag-shaped formlu Amphoralar Erythrai'dan ele geçmiştir. Söz konusu amphoralar üzerinden kentin Doğu ve Batı Akdeniz Havzası'nın yanı sıra Karadeniz Havzasını da kapsayan geniş bir ticaret ağının bir parçası olduğu ortaya konulmuştur. MÖ 650 yıllarından MS 11. yüzyıla kadarki bir süreci kapsayan amphoralar içerisinde en yoğun buluntu gruplarını Khios ve özellikle Ege Bölgesi kökenli amphoralar oluşturmaktadır. Amphora çeşitliğinin varlığı ticari ilişkilerinin anlaşılmasına olanak sağlayacağı gibi, Erythrai'ın ekonomik yapısı hakkında da detaylı bilgileri sunması açısından önemlidir. İthal edilen amphoraların yanı sıra MÖ 5. yüzyılın sonu - 4. yüzyılın başından itibaren kentin amphora üretimi gerçekleştirdiği ve bu üretim sürecinin MS 3. yüzyılın ortalarına kadar dört farklı formla varlığını devam ettirdiği görülmektedir. 2 farklı renge sahip yerel üretim amphoraların tek bir hamur kullanılarak üretildikleri anlaşılmaktadır. Amphoralarda görülen renk farklılığı birden fazla atölyenin varlığına işaret etmektedir. Anahtar Kelimeler: Amphora, Ionia, Erythrai, Ticaret The commercial relations of the city were discussed through the amphorae belonging to the Archaic, Classical, Hellenistic, Roman and Byzantine Periods, which were obtained from 1977-1988 excavations carried out in the Erythrai. Chios, Klazomeai, Mende, Thasos, Mushroom Rim, Knidos, Kos, Rhodos, Kapitan 2, LRA 2, LRA 3, Ephesus 56, Samos-Cistern / Agora M 273 amphorae from Aegean Region; Pinched-Handle, Agora M54 and LRA 1 amphorae from Cilicia Region; LRA 4 amphorae from Gaza Region; LRA 5-6 Amphorae from Egypt; Spatheia and Amrit Amphorae from North Africa; Ganos/Günsenin Amphorae from Marmara Region; Pontic, Zeest 80 and Sinop Amphorae from Black Sea Region; Castrum Perti Amphorae from Italy; Dressel 24 and Bag-shaped mphorae whose production place is unknown, were recovered from Erythrai. Among the amphorae covering a period from 650 BC to the 11th century AD, the most intense finds groups consist of the amphoras of Chios and especially Aegean Region origin. The existence of the Amphora variety is important in terms of providing detailed information about the economic structure of the city as well as providing an understanding of commercial relations. In addition to the imported amphoras, it is seen that the city produced amphora from the end of the 5th century to the beginning of the 4th century BC and this production process continued in four different forms until the middle of the 3rd century AD. It has been understood that locally produced amphorae with 2 different colors were produced using a single fabric. The color difference seen in amphoras indicates the existence of more than one workshop. Key Words: Amphorae, Ionia, Erythrai, Tradetr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectAmphoratr_TR
dc.subjectIoniatr_TR
dc.subjectErythraitr_TR
dc.subjectTicarettr_TR
dc.title1977-1988 Erythrai kazıları ticari amphora buluntularıtr_TR
dc.title.alternativeCommercial amphorae from Erythrai excavations from 1977-1988tr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage756tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record