sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorMataracı, Orhan
dc.date.accessioned2021-02-18T12:37:24Z
dc.date.available2021-02-18T12:37:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72790
dc.description.abstractTürkiye’de 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatlı ya da ruhsatsız, yapı kullanma izin belgesine sahip olan ya da olmayan her türlü yasal denetleme dışında yapılmış yapının “imar barışı” adı altında yasal hale getirilebilmesi amacıyla 18 Mayıs 2018’de yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na geçici 16. Madde eklenmiştir. 3194 sayılı Kanuna ilişkin olarak 6 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren 30443 sayılı “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği” gerek kapsamı gerekse içeriği nedeniyle üzerinde tartışılacak birçok konuyu da gündeme getirmiştir.Kanunun yürürlüğe girmesi ile yapı sahipleri tarafından fırsat olarak nitelendirilen bu düzenlemedeki süreç, Türkiye’nin çok önemli bir imar problemi olan kaçak yapılaşmanın sona erdirilmesi için bir çözüm olup olamayacağı gelecek yıllarda daha belirgin hale gelmiştir. Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Önce genel olarak söz konusu düzenlemenin imar ve mülkiyet açısından ne anlama geldiği, yapı sahiplerini ve kent sakinlerini “İmar Barışı” süreci ile nelerin beklediği üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda sürecin işleyiş biçimine bakılarakimar barışının uygulama süreci ilekent ve vatandaşı nasıl etkilediğiortaya konulmuştur. İzleyen bölümde ise bu etkilerin neler olduğunu analiz edebilmek için Türkiye geneli ve Trabzon ili Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl mahallesine ait sayısal veriler (tapu-kadastro, yapı, imar, uydu görüntüleri) entegre edilerek analizler yapılmış ve tematik haritalar elde edilniştir. Söz konusu veriler Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden ve özel sektörde çalışan mühendislik bürolarından temin edilmiştir. Çalışmada Uzungöl’ün kullanılması nedeni, Uzungöl’ün doğal sit, tabiat parkı, özel çevre koruma ile turizm gelişim alanı statülerine sahip tüm bu koruma kararlarına rağmen “Koruma Amaçlı İmar Planı” olmayınca kaçak yapılar, imar kirliliği ile ülkemiz gündemine gelmiş olmasıdır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectİmar barışı/affıtr_TR
dc.subjectyapı kayıt belgesitr_TR
dc.subjectkoruma amaçlı imar planıtr_TR
dc.subjectmülkiyetr_TR
dc.subjecttematik haritatr_TR
dc.titleİmar Barışı Uygulamasının Değerlendirilmesi ve Uzungöl Örneğitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage110tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record