sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorŞanlıbaba, Pınar
dc.date.accessioned2021-02-10T08:25:41Z
dc.date.available2021-02-10T08:25:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72783
dc.description.abstractProje çalışması kapsamında Türkiye’nin farklı illerinden toplam 384 adet beyaz peynir temin edilmiş olup, bu örneklerde koagülaz pozitif Staphylococcus aureus varlığının araştırılması amaçlanmıştır. 276 peynir örneğinde tipik koloni varlığı tespit edilmiştir. Biyokimyasal ve moleküler çalışmalar sonucunda 85 adet izolat, S. aureus olarak tanımlanmıştır. S. aureus olarak tanımlanan suşlarda, ayrıca bu suşa özgü olarak tanımlanan nuc gen bölgesi varlığı araştırılmış ve 85 suşun hepsinde bu gen bölgesinin varlığı belirlenmiştir. Proje çalışması kapsamında beyaz peynirlerden S. aureus izole etme oranımız %22,14 olarak saptanmıştır. 85 S. aureus suşunun 21 farklı antibiyotiğe karşı dirençlilik düzeyleri disk difüzyon yöntemi kullanılarak saptanmıştır. S. aureus suşlarının dirençlilik oranları penisilin G’ye %85, ampisiline %73, oksasiline %64, sefoksitine %52, klindamisine %51, gentamisine %32, streptomisine %28, kanamisine %28, eritromisine %22, rifampisine %21, vankomisine %19, sefazoline%15, netilmisine %9, enrofloksasine %6, tetrasikline %6, siprofloksasine %5, azitromisine %2, trimetoprime %2 ve norfloksasine %2 olarak belirlenmiştir. Doksisiklin ve kloramfenikole dirençlilik saptanmamıştır. Çoklu antibiyotik dirençlilik oranı ise %75,29 olarak hesaplanmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleritr_TR
dc.subjectStaphylococcus aureustr_TR
dc.titleBeyaz Peynirlerde Koagülaz Pozitif Staphylococcus aureus Varlığının Araştırılması ve Antibiyotik Dirençlilik Düzeyinin Belirlenmesitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentMühendislik Fakültesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryDiğertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record