sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorBaycık, Gaye
dc.date.accessioned2021-02-10T08:10:59Z
dc.date.available2021-02-10T08:10:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72782
dc.description.abstractProje kapsamında öncelikle covid 19 salgınının iş hukuku açısından nitelendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, borçlar hukuku kavramı olan “mücbir neden” ve “beklenmeyen hal” kavramları incelenmiş; ardından iş hukuku öğretisinde mücbir sebep olarak kabul edilen “zorlayıcı neden” kavramı üzerinde durulmuştur. Covid-19 salgınının hangi durumlarda, İş Kanunu’nun 24/III ve 25/III bentleri kapsamında zorlayıcı neden-mücbir sebep teşkil edebileceği açıklanmıştır. Ardından, Kısa Çalışma Yönetmeliği’nde kullanılan “zorlayıcı neden” kavramının, mücbir sebep ve dolayısıyla İK 24/III ve 25/III bentlerinde yer verilen “zorlayıcı neden” kavramından daha geniş tanımlandığı ve yönetmelikle salgınların doğrudan kısa çalışmaya neden olan zorlayıcı nedenler içinde sayıldığı belirtilmiştirtr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleritr_TR
dc.subjectCOVID-19tr_TR
dc.titleCOVID-19 Salgını Boyunca İşveren ve Çalışanların Çalışma Süreleri ile Çalışma Modellerine İlişkin Hak, Yetki ve Yükümlülükleritr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.departmentHukuk Fakültesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryDiğertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record