sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKeleş, Hacer Yalım
dc.date.accessioned2021-02-10T07:37:21Z
dc.date.available2021-02-10T07:37:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72780
dc.description.abstractBu projede temel amacımız, Üretken çekişmeli ağları kullanarak, bir imgede istenilen bir özniteliği kontrollü olarak değiştirmektir. Ancak, bu hedefi zorlaştıran iki temel problem söz konusudur. Bunlardan ilki, imgelerin çözünürlüğü arttıkça, ÜÇA’larda genel olarak meydana gelen istikrar ve imge çeşitliliği problemleri yüksek kaliteli ve çeşitli imge üretiminde önemli sorunlara neden olmaktadır. Bu çalışmada, bu problemlerle başa çıkmak için son zamanlarda önerilen yeni maliyet fonksiyonları, düzenlileştirme teknikleri ve ağ mimarileri CelebA veri seti kullanılarak deneysel olarak irdelenmiştir. İkinci problem ise imgedeki diğer ayrıntıları korurken, sadece istenilen özniteliklerin değiştirilmesidir. Bu hedefe ulaşmanın yöntemi, bir imgeyi temsil eden doğru gizli vektörü ve bir özniteliğe karşılık gelen yönü bulmaktır. Literatürde, bu amaç doğrultusunda önerilen çalışmaların hemen hemen tümü, denetlenmiş bir ortamda etiketli veri kümelerini kullanmaktadır. Bu projede, döngüsel maliyet minimizasyonunu kullanarak, denetimsiz bir ortamda bir Kodlayıcı aracılığıyla, Üreticinin ters fonksiyonunu doğru bir şekilde öğrenmesini sağlayan Döngüsel Ters Üretici (CRG) adlı bir mimari önerdik. Daha sonra, CRG modelimizi, istenilen bir özniteliğin gizli uzaydaki temsilini bulmak için kullandık. Bu amaç doğrultusunda, bir nitelik yönünü hesaplamak için istenen özniteliklere sahip olan ve olmayan iki keyfi referans imge kullandık. Nihai olarak, önerilen yaklaşımın, hem nicel hem de nitel olarak mevcut uçtan uca üretken modellere kıyasla imgeyi yeniden yapılandırma açısından daha iyi olduğunu gösterdik.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleritr_TR
dc.subjectÜÇAtr_TR
dc.titleÜretken Çekişmeli Ağlarda Gizli Unsur Kodlayıcı ile Çıktı Ġmgesi Arasındaki Ġlişkinin Hesaplamalı Modellenmesitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentMühendislik Fakültesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record