sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorÇakmak, Ahmet Murat
dc.date.accessioned2021-02-09T11:27:38Z
dc.date.available2021-02-09T11:27:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72776
dc.description.abstractAmaç: Testis torsiyonu ve epididimoorşit oluşturulmuş rat modelinde pentraxin 3 düzeyindeki artışın araştırılması ve erken tanıda yerinin belirlenmesi üzerine literatüre katkı sağlayarak ileride yapılacak çalışmalara yol gösterecek bulguları ortaya koymaktır. Materyal ve Metod: Çalışmada toplamda 27 adet 250-300 gr ağırlığında Wistar albino çeşit rat kullanıldı. Sham grup olarak 7 rat , epididimoorşit grup olarak 10 rat ve testis torsiyonu olarak 10 rat kullanıldı. Epididimoorşit grubundaki ratlara epididimoorşiti indüklemek için 0,1 ml Eschericia Coli suşu enjekte edildi. Testis torsiyonu oluşturmak için skrotal insizyon ile testis doğurtularak saat yönünde 720 derece döndürülerek skrotuma tespitlendi. Sham grupta 0.saat, modeller oluşturulduktan sonra 4.,24. ve 72.saatlerinde 1cc kan alınarak -80 °C da saklandı. Kan alımları sırasında testis torsiyonu grubunda 1 rat 24.saat ex oldu. Tüm kanlar alındıktan sonra Pentraxin 3 düzeyleri ölçüldü. Sonuçlar: Rat gruplarından alınan kanlar alınan saatler ile ayrı ayrı değerlendirildiğinde hem epididimoorşit grubunda hem de testis torsiyonu grubunda Pentraxin 3 düzeylerinin sham grubu Pentraxin 3 düzeylerine göre azaldığı gözlendi. Tartışma: Epididimoorşit ve testis torsiyonunda Pentraxin 3 düzeylerinde beklenen artış yerine azaldığı ama yinede normal sınırlar içerisinde olduğu görülmüştür. Pentraxin 3 düzeylerinin azalmasında farklı mekanizmalarında rol alabileceği düşünülmüştür. Bu mekanizmaları ortaya koyabilmek için daha ileri çalışmalara gerek vardır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleritr_TR
dc.subjectPentraxin 3tr_TR
dc.subjectTestis torsiyonutr_TR
dc.subjectEpididimoorşittr_TR
dc.subjectİnflamasyontr_TR
dc.titleDeneysel Testis Torsiyonu ve Epididimoorşit Modelinde Serum Pentraxin 3 Düzeyi Belirlenmesitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentTıp Fakültesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryDiğertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record