sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorUzundal, Edip
dc.date.accessioned2021-01-29T12:52:28Z
dc.date.available2021-01-29T12:52:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72743
dc.description.abstractOsmanlı Devleti’nde Müslümanların eserlerini bastıkları ilk resmî matbaanın kuruluşu 1727 olmakla birlikte, uzunca bir süre devletin basım-yayın hayatında önemli bir gelişme yaşanmamıştır. Bununla birlikte devletin hızla modernleştiği 19. yüzyılda basım-yayın faaliyetleri hız kazanmış ve birçok gazete ve özel matbaa kurulmuştur. Bilhassa II. Meşrutiyet’in ilanından sonra sansürün kaldırılmasıyla birlikte onlarca yeni gazete ve dergi yayın hayatına başlamış bu da özel matbaacılığın hızla gelişmesini beraberinde getirmiştir. Bu özel matbaalardan biri de bildiriye konu olan “Feniks Neşriyat-ı Matbua Osmanlı Anonim Şirketi Matbaası”dır. Adı geçen matbaa Osmanlı Devletinin Rum vatandaşlarından tüccar Kostantin Sarafidi ve arkadaşları tarafından Aralık 1920’de kurulmuştur. Bu bildiride söz konusu matbaanın nizamnamesi incelenerek matbaanın ticari ve idari yapısı ile faaliyet alanları tespit edilmeye çalışılacaktır. Aynı zamanda kaynakların elverdiği ölçüde Feniks Matbaası’nın basın-yayın faaliyetlerinin neler olduğu ve neşredilen eserlerin önemine de değinilecektir. Çalışmada kullanılacak temel kaynaklar Cumhurbaşkanlığı Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri ile döneme ait süreli yayınlardır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.subjectFeniks Matbaasıtr_TR
dc.subjectNizamnametr_TR
dc.subjectBasıntr_TR
dc.subjectMatbaacılıktr_TR
dc.titleFeniks Neşriyat-I Matbua Osmanlı Anonim Şirketi’nin Nizamnamesi ve Faaliyetleritr_TR
dc.title.alternativeThe Activities And Constitutional Codes Of Feniks Neşriyat-I Matbua Osmanlı Anonim Şirketitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalOTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)tr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.issue2020tr_TR
dc.identifier.startpage203tr_TR
dc.identifier.endpage223tr_TR
dc.relation.publicationcategoryDiğertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record