sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorGömleksiz, Eda Gülşen
dc.date.accessioned2021-01-29T08:34:43Z
dc.date.available2021-01-29T08:34:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72737
dc.description.abstractNilüfer Vapuru, 1910 yılında doğrudan Bahriye Nezareti’ne bağlı olarak kurulan Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi’nin vapuruydu. Nilüfer, askeri nakliyatın sağlanabilmesi için Harbiye Nezareti’nin R.1326 yılı bütçesinden tasarruf edilerek Gülcemal, Karadeniz, Akdeniz, Bahriahmer, Kızılırmak ve Plevne vapurlarıyla beraber satın alınmış, gemilerin sened-i bahrîleri Bahriye Nezareti adına düzenlenmişti. 17 Aralık 1913’te Nezaret-i Umur-ı Bahriye bu gemilerin Bahriye’de kullanılabileceği bir yer olmadığını beyan etmiş, 23 Şubat 1914’te Meclis-i Vükela’nın da uygun görmesiyle gemiler Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi’ne devredilmişlerdi. Gemilerin, sened-i bahrîleri ise Harbiye Nezareti adına düzenlendi. Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi’nin Nilüfer Vapuru, Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla donanmanın emrine verilmiş ve mayın dökücüye çevrilmiştir. Osmanlı donanması Birinci Kumandanı Amiral Souchon’un komutası altında görevini sürdüren Nilüfer Mayın Gemisi, 17 Kasım 1914’te Batı Karadeniz’e sevk edildikten sonra bir daha geri dönmemiş, kazaya uğrayarak batmıştır. Bu makalede, Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi’nin vapuru iken daha sonra mayın gemisine çevrilen Nilüfer’in kısa süren görev süresi anlatılacak, geminin batışından sonra yaşananlar ve şehitleri hakkında bilgi verilecektir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.subjectNilüfer Vapurutr_TR
dc.subjectNilüfer Mayın Gemisitr_TR
dc.subjectLoreley Gemisitr_TR
dc.subjectŞehit Personeltr_TR
dc.titleNilüfer Mayın Gemisitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalOTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)tr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume48tr_TR
dc.identifier.startpage65tr_TR
dc.identifier.endpage84tr_TR
dc.relation.publicationcategoryDiğertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record