sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorEryaman, Ayşe
dc.date.accessioned2021-01-29T08:32:00Z
dc.date.available2021-01-29T08:32:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72736
dc.description.abstractOsmanlı Devleti’nde İkinci Meşrutiyet yılları matbuat alanında önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreçtir. Meşrutiyet’in ilanının yarattığı ortam içinde yayınlanan gazete ve dergi sayısında önemli artışlar gözlenmiştir. Diğer taraftan bu özgürlük havası içinde her grubun kendi ideolojik görüşünün savunuculuğu doğrultusunda giriştiği basın faaliyetleri neticesinde İkinci Meşrutiyet yıllarında birçok gazete kapanmış, gazeteciler tutuklanmış ve sürgüne gönderilmişlerdir. Bu gelişmeler ülkede matbuat hürriyeti konusunda geniş tartışmalara sebep olmuştur. Bu çalışmada yaşanan bu olayların “matbuat hürriyeti” noktasından mebuslar tarafından nasıl algılandığı incelenmeye ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. Analiz sonucunda basına getirilen bu kısıtlamalar konusunda Meclis’te iki eğilimin oluştuğu tespit edilmiştir. Birinci eğilimdeki mebusların, matbuat hürriyetinin büsbütün ortadan kalktığını ve istibdat devrinde düştüğü dereceden daha aşağı bir dereceye indiğini savundukları görülürken, ikinci eğilimdekilerin fazla serbestînin memlekete zararlar verdiğini savundukları, gazete kapatma olaylarını daha çok vatanın menfaati noktasından değerlendirdikleri tespit edilmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.subjectBasıntr_TR
dc.subjectBasın Özgürlüğütr_TR
dc.subjectGazetetr_TR
dc.subjectMatbuattr_TR
dc.title1909 Matbuat Kanunu Matbuat Hürriyeti Getirdi Mi? İkinci Meşrutiyet Osmanlı Meclisi Mebusan’ında “Matbuat Hürriyeti” Tartışmaları (1909-1914)tr_TR
dc.title.alternativeDoes The Prıntıng Law Of 1909 Brıng The Freedom To The Press? “Press Freedom” Dıscussıons In The Second Legıslatıve Ottoman Assembly (1909-1914)tr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalOTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)tr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.issue48tr_TR
dc.identifier.startpage43tr_TR
dc.identifier.endpage63tr_TR
dc.relation.publicationcategoryDiğertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record