sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorDemir, Alpaslan
dc.date.accessioned2021-01-29T08:29:11Z
dc.date.available2021-01-29T08:29:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72735
dc.description.abstract1071 Malazgirt Savaşı akabinde Anadolu’nun Türkleşmesiyle birlikte Manisa ve çevresi, aynen bütün Anadolu’da olduğu gibi yeni bir iskân dönemine girmiştir. Bu çerçevede yerleşik nüfus yanında Oğuz boyları ağırlıklı olmak üzere diğer konar-göçer gruplar da gelerek, Türk hâkimiyetine geçen sahalarda yerleşmişlerdir. Manisa ve çevresinde kalıcı Osmanlı egemenliğinin kurulması XV. yüzyılın ilk çeyreğinde gerçekleşmiştir. Daha ilk Türkleşme döneminden itibaren kırsal kesimde yerleşik ahalinin yanı sıra coğrafi yapının uygunluğu nedeniyle konargöçer unsurlarında bu bölgede olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada 16. Yüzyıl Tahrir defterlerine göre Manisa kazası kırsal yerleşmeleri ele alınmıştır. Bu çerçevede bu yerleşmelerin ne kadarının konar-göçerler tarafından meskun olduğu ortaya konularak, bunların 16. yüzyıldan 20. yüzyıla giden süreçte ortadan kalkan yerleşmelerle ilintisi incelenecektir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.subjectİskântr_TR
dc.subjectKonar-göçertr_TR
dc.subjectTarihi coğrafyatr_TR
dc.titleİskan Sürecinde Konar-Göçerler: Manisa Ve Çevresi Örneği (Xvi-Xx. Yüzyillar)tr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalOTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)tr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.issue48tr_TR
dc.identifier.startpage35tr_TR
dc.identifier.endpage42tr_TR
dc.relation.publicationcategoryDiğertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record