sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorYetişir, Zeynep
dc.date.accessioned2021-01-15T11:09:44Z
dc.date.available2021-01-15T11:09:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72693
dc.description.abstractToprak mülkiyeti meselesi tarih sahnesindeki varlığı süresince bir tarım devleti olarak kalan Osmanlı İmparatorluğu’nda önemli mücadele alanlarından biri olmuştur. Bu mücadelenin aktörleri ve araçları zaman ve zemine bağlı olarak çeşitli dönüşümler geçirse de toprağa erişim ve onun nimetlerinden yararlanma konusu tüm toplumsal gruplar için hayati bir mesele olma özelliğini korumuştur. Ne var ki on dokuzuncu yüzyıldan itibaren toprağa bağlı mülkiyet ilişkilerinde yaşanan dönüşümler hak mücadelelerinin boyut ve veçhelerini giderek karmaşıklaştırmıştır. Toprak sahipliği meselesi bu dönemden itibaren toprağı yöneten ve kullananlar açısından yeni anlamlar kazanmaya başlamıştır. Bu çalışma toprağa bağlı hak mücadelelerinin on dokuzuncu yüzyıl sonlarında aldığı şekli tarihsel bir hikâyenin farklı aktörleri üzerinden değerlendirmeye çalışacaktır. Eski gücünü kaybetmiş ancak adı hala hatırlanan ünlü bir ayan ailesinin kızı, üst düzey devlet adamlarının mahdumları, merkezi ve yerel yöneticiler ve köylüler. Konumları ve çıkarları gereğince çoğunlukla birbirlerinin hilafına hareket eden bu bir grup insanın hikâyesi dönemin mülkiyet ilişkilerinde yaşanan dönüşüme ışık tutmak üzere irdelenecektir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.subjectToprak mülkiyetitr_TR
dc.subjectmeratr_TR
dc.subjectormantr_TR
dc.subjecttaputr_TR
dc.titleGeç Dönem Osmanlı Devleti’nde Toprağa Bağlı Hak Mücadeleleri: Karaosmanoğlu Kerimesi Zahide Hanım’ın Arazileri Örneğitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalOTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)tr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.issue45tr_TR
dc.identifier.startpage245tr_TR
dc.identifier.endpage279tr_TR
dc.relation.publicationcategoryDiğertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record