sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKahyaoğlu Yücel, Selcen
dc.date.accessioned2021-01-11T13:59:47Z
dc.date.available2021-01-11T13:59:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72658
dc.description.abstractSosyal ve ekonomik koşulların değişmesi ve gelişmesi üzerine, toplumda artan konut ve işyeri ihtiyacına paralel olarak, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi daha yaygın biçimde kurulmaya başlanmıştır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibi ile müteahhit arasında kurulan, tam iki tarafa karşılıklı olarak borç yükleyen ve ani edimli borç ilişkisi doğuran bir sözleşme türüdür Sözleşme ile müteahhit, arsa sahibinin arsası üzerinde bağımsız bölümler inşa ederek bir bina meydana getirmeyi ve sonunda bu bağımsız bölümlerden belirlenmiş olanları arsa sahibine devretmeyi taahhüt eder. Arsa sahibi ise, belirlenen arsa paylarını müteahhide devretme borcu altına girer. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin, eser sözleşmesi ve taşınmaz satım vaadinin unsurlarını taşıyan çifte tipli, karma yapılı, atipik bir sözleşmedir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi atipik sözleşmelerden olduğu için, geçerliliği kanunen herhangi bir şekil şartına bağlanmamıştır. Ancak, sözleşmenin içeriğinde taşınmaz satım vaadini barındırıyor olması, resmî şekilde yapılması zorunluluğunu doğurur. Resmî şekil, ispat şartı olarak değil, geçerlilik şartı olarak aranır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ile arsa sahibi, arsasını daha nitelikli bir şekilde değerlendirmiş, müteahhit ise, üzerine inşaat yapacağı arsa için ayrı bir masraf yapmasına gerek kalmaksızın yeni bir iş imkânı elde etmiş olur. Konut ihtiyacı bulunan üçüncü kişilerin de yapılacak bağımsız bölümlerden yararlanması mümkündür. Bununla birlikte, sözleşme taraflarından arsa sahibinin, arsa paylarını müteahhide geçirme borcunun geçerliliğinin resmi şekle bağlı olmasına karşılık; müteahhidin inşaat yapma borcunun şekle tabi olmaması, uygulamada çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tanımı ve unsurları, hukuki niteliği, gerçekleşmesi çeşitleri, şekli ve şekle uyulmamasının sonuçları, hükümleri ve sona ermesi konuları ile arsa payı paylaşma oranları ve tapu müdürlükleri ile ilişkisi üzerinde durulacaktır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.subjectArsa payıtr_TR
dc.subjectİnşaattr_TR
dc.subjectArsa sahibitr_TR
dc.subjectMüteahhit ve sözleşmetr_TR
dc.titleKat karşılığı inşaat sözleşmelerinde temel hususlar ile arsa payı paylaşma oranları ve tapu müdürlükleri ile ilişkisitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage89tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record