sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKorku, Onur
dc.date.accessioned2021-01-11T13:46:30Z
dc.date.available2021-01-11T13:46:30Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72657
dc.description.abstractAnkara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 3305 Sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 5 ve Bakanlar Kurulunun 11.03.1987 tarih ve 87/11594 Sayılı Kararının 1. maddesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak kurulmuş, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kuruluş kanunu ve diğer kanunlarla verilen su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmekle görevlidir. ASKİ Genel Müdürlüğü “hayat kaynağını yaşatan kurum olmak” vizyonu, “kaliteli ve temiz içme suyunu sunan, su kaynaklarını en iyi şekilde koruyan, kullanılmış suların doğaya faydalı dönüşümünü sağlayan ve kurumsal gelişimde modern yönetim anlayışını benimseyen bir kurum olmak” misyonuyla faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlamıştır. Genel Müdürlük, bünyesinde bulunan 18 birim ve bu birimlerde çalışan 657 sayılı yasaya tabi 940 memur, 189 sözleşmeli personel ve 4857 sayılı yasaya tabi 909 işçi olmak üzere toplam 2038 personeliyle 1.678.951 aboneye hizmet vermektedir. ASKİ Genel Müdürlüğünce satış, hizmet, güvence ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesi işlemi olan tarifeler, yönetmelikle düzenlenmiştir. Tarife yapıları abone türleri kapsamında belirlenmiş olup, projede konu içme suyu tarifelerinin belirlenmesi olarak sınırlandırılmıştır. Çalışmada, içme suyu tarifelerinin belirlenmesinde sayısal parametrelerin irdelenmesinden çok, kanuni çerçeve ile kurumların hangi kriterlere göre tarifeleri belirledikleri ortaya konulmuştur. İlk olarak fiyatlandırma ilkeleri irdelenmiş ve daha sonra içme suyu bazında tarifelerin belirlenmesi ile diğer su idarelerinin uygulamaları değerlendirilmiş ve son bölümde içme suyu tariflerinin belirlenme süreci ortaya konulmuştur. İnceleme sonuçlarına göre içme suyu tarifelerinin tespitinde ulusal düzeyde kabul görmüş standardın olmadığı, farklı kurumlarda farklı işlemlerin yapıldığı ve bu alanda uygulamaya yönelik bilimsel çalışmaların da yetersiz olduğu açıkça ortaya çıkmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectASKİ Genel Müdürlüğütr_TR
dc.subjectİçme suyu maliyeti ve tarife tespiti. tr_TR
dc.titleASKİ Genel Müdürlüğü ve içme suyu tarifelerinin belirlenmesitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage52tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record