sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorGüldal, Ersin
dc.date.accessioned2021-01-08T16:13:42Z
dc.date.available2021-01-08T16:13:42Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72655
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Medeni Kanunun 1007. maddesi kapsamında, tapu sicilinin tutulmasında Devletin sorumluluğunun günümüz hukuku açısından değerlendirme, devletin sorumluluk şartlarının oluşması için nelerin gerekli olduğu, devletin sorumluluk şartlarıyla ilgili doktrin incelemesi, seçilmiş yargı kararları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden yararlanarak Devletin sorumluluğunu doğuran olaylarla ilgili bazı davalar, günümüzde tapu sicilini elektronik ortamda paylaşımıyla Devletin sorumluluk halinin kapsamının ne olacağı ve konuda alınması gereken önlemlerin tespit edilmesidir. Gelişmiş ülkelerde aleniyet kapsamında tapu bilgilerinin nasıl paylaşıldığı ve bu konudaki hukuksal altyapıları ile diğer ülkelerde Devletin sorumluluk ilkesi kapsamındaki alternatif tapu sigorta sisteminin ülkemiz açısından önemi ve uygulanabilirliği ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün uygulama birimlerinde çalışanlarının Devletin sorumluluk ilkesine bakış açıları irdelenmiştir. Türkiye’de tapu sicilinin tutulmasında Devletin sorumluluğuna ilişkin yeterli çalışmanın yapılamadığı ve özellikle az sayıda çalışmada da hukuki durum analizinden başka uygulama yönünden konunun hiç ele alınmadığı gözlenmiştir. Eşya Hukuku alanındaki eserlerde genel olarak konu hukuki yönü ile yüzeysel olarak irdelenmiş, az sayıdaki eserde ise teferruatlı şekilde konu ele alınmıştır. Özellikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün teftiş kurulu ile hukuku müşavirliği mensuplarının uygulama odaklı çalışmalarının oldukça yararlı ve yol gösterici olduğu tespit edilmiştir. Konunun seçilmiş ülkelerdeki uygulamaları kapsamında yapılan araştırmaların neticesinde; Devletin sorumluluk ilkesinin yükünü hafifletecek tapu sigortalarının uygulamaya entegre edildiği ve bazı ülkelerde ise Devletin tapu siciline güvence vermediği gözlenmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectDevletin sorumluluğutr_TR
dc.subjectdevletin sorumluluk şartlarıtr_TR
dc.subjectdevletin memura rücutr_TR
dc.titleTapu sicilinin tutulmasında devletin sorumluluğutr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage241tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record