sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKoz, Veysel
dc.date.accessioned2021-01-08T15:03:24Z
dc.date.available2021-01-08T15:03:24Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72651
dc.description.abstractTürkiye’de tapu kayıtları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hem fiziki ortamda, hem elektronik ortamda tutulmaktadır. Mevzuattaki boşluk kamu idaresindeki aksama, düzensiz ve yetersiz denetim, Tapu Sicil Tüzüğü’nün 18’inci maddesi doğrultusunda hak sahibinin belirlenmesi için kapsamlı inceleme yapılamaması, aleniyet ilkesinin doğru şekilde uygulanamaması, Bilgi Edinme Kanunu ve Avukatlık Kanunu hükümleri karşısında aleniyet ilkesinin yol açtığı problemler gibi nedenlerle sahtecilik eylemleri gerçekleşmekte ve bu olayların tapu müdürlüklerine yansımaları neticesinde devletin zararı ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında ele alınan, kamu güvenine karşı işlenen suçlardan olan mühürde sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, açığa/beyaza imza, yalan beyan ve bilişim suçlarıyla ilgili bilişim sistemine girme suçu ile sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu açıklanmıştır. Tapu müdürlüklerinde işlemlere konu resmi belgeler, resmi belge sayılan evraklar ve mühürlerde dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir. Buna ilave olarak bilişim sistemi olan TAKBİS’e karşı işlenebilecek suçlara yönelik önlemler ve Türkiye’nin bilişim alanında geldiği süreç çalışmada ortaya konulmuş, son olarak sahteciliğin önlenmesi konusunda alınabilecek bu tedbirler vurgulanmıştır. Dünyanın en hızlı tapu işlemlerini yapılan Türkiye’de sahtecilikle mücadele ederken ileri teknoloji kullanarak e-sicil, e-arşiv, elektronik veri paylaşımı, parmak izi kontrolü gibi sistemler kullanarak güvenli siciller oluşturulmalı, bunun için, diğer özel ve kamu tüzel kişileriyle işbirliği sağlanmalıdır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectKamu güvenine karşı suçlartr_TR
dc.subjecttapu sicilitr_TR
dc.subjectbilişim alanında suçlartr_TR
dc.subjectTAKBİStr_TR
dc.subjectsiber güvenliktr_TR
dc.titleTapu işlemlerinde sahtecilik ve önleme yollarıtr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage127tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record