Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorPeker, Neslihan
dc.date.accessioned2021-01-08T14:14:11Z
dc.date.available2021-01-08T14:14:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72648
dc.description.abstractKüreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda bütün piyasalarda rekabet koşulları artmıştır. Piyasalarda sürdürülebilirlik sağlamak ve rekabet avantajı elde etmek isteyen kuruluşlar için müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına yönelik yüksek standartlarda hizmet sunmak ve ürün temin etmek önemli bir hedef halini almıştır. Bu hedefe ulaşma noktasında, müşterilerini kaliteli ürünler ve hizmetler ile memnun edilebileceğini fark eden bütün kuruluşlar için kalite yönetim sistemleri önemli bir odak noktası haline gelmiştir. Bu kapsamda, kalite, kalite yönetim sistemi ve kalite yönetim sistemlerinin küresel kabul görmüş standartlara uygunluğu örgütler açısından önemli çalışma alanlarından biri olmuştur. Kalite ve kalite yönetim sistemleri, ölçek ve sektör farkı gözetmeksizin tüm örgütler açısından önemli kavramlardır. Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye gayrimenkul sektöründe önemli paydaşlardan biri olan gayrimenkul değerleme şirketlerinde uygulanan kalite yönetim sistemlerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda Türkiye’deki gayrimenkul değerleme şirketlerinin kalite yönetim sistemlerine yönelik algısını ölçmek amacıyla değerleme firmalarına anket uygulanmış ve örnek uygulama yardımı ile şirketlerin kalite algısı ve uygulamaları açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, anket çalışması ve örnek uygulamaların değerlendirilmesi çerçevesinde, Türkiye’de faaliyet gösteren gayrimenkul değerleme şirketlerinde kalite yönetim sistemi belgesinin bulunduğu ancak, kalite yönetim sisteminin ne şekilde uygulanacağına ve sürdürülebilir kılınacağına ilişkin tam anlamı ile bilgi sahibi olan şirket sayısının oldukça az olduğu görülmüştür. Gayrimenkul değerleme şirketlerinde kalite yönetim sistemlerinin sürdürülebilir olması ve gayrimenkul değerlemesine yönelik çıktıların standart, adil, tarafsız ve son kullanıcıların en iyi şekilde yararlanacağı veriler içermesi noktasında son derece önemi olan standardizasyon ve belgelendirmenin, Türk mevzuatı çerçevesinde bütün gayrimenkul değerleme şirketlerine yasal zorunluluk haline getirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Buna ilave olarak gayrimenkul değerleme şirketlerinin kalite yönetim sistemleri ve bu sistemlere yönelik prosedürleri en az yılda bir defa haberli denetimler kapsamında ve yılda bir defadan fazla olmamak koşuluyla habersiz denetim metoduyla denetlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectKalitetr_TR
dc.subjectkalite yönetim sistemitr_TR
dc.subjectISO 9001tr_TR
dc.subjectgayrimenkul değerleme ve gayrimenkul değerleme şirketleritr_TR
dc.titleGayrimenkul değerleme firmalarında kalite yönetim sistemitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage100tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record