Show simple item record

dc.contributor.authorDemirsoy, Şeyma
dc.date.accessioned2020-12-28T12:38:08Z
dc.date.available2020-12-28T12:38:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72591
dc.description.abstractTesis yönetimi, Türkiye’de yüksek binalar ve karma gayrimenkullerin çoğalmasıyla gündeme gelen bir kavram ve iş alanı olarak görülmektedir. Yapı yaşam döngüsü içerisinde en önemli payı, işletme ve doğal olarak tesis yönetimi hizmetleri almaktadır. Bu yüzden tesis yönetiminde sürdürülebilir ve esnek yönetim modelinin belirlenmesi, kaynakların verimli kullanımı ve iş sürekliliği açısından önemli görülmektedir. Hastaneler gibi farklı yapı fonksiyonlarında hizmet talebinin çeşitlenmesi ve yapı ömrünün uzatılabilmesi için tesis yönetimi önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Türkiye’de son yıllarda sağlık hizmetleri alanında önemli reformlar gerçekleştirilmekte olup, bunlardan en güncel olanı ise tartışmasız “şehir hastaneleri” olarak kabul edilmektedir. Yapımı tamamlanarak hizmete açılan şehir hastanelerinden ilki olan Yozgat Şehir Hastanesi hem “LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Gold” sertifikasına sahip ilk kamu hastanesi, hem de Avrupa’nın “Seviye 7 HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) Sertifikasına” sahip, tam dijital hastane olma özelliği göstermesi nedeniyle de dikkat çekmektedir. Buna ilave olarak kamu-özel işbirliği modelinin sağlık yatırımlarında kullanılmasının ilk örneği olan Yozgat Şehir Hastanesi, söz konusu özelliğiyle de ilkler arasında yer almaktadır. Binanın yeşil yapı olması, özel tesis yönetimi sistemine olan ihtiyacın artmasına yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı; öncelikle tesis yönetimi, yeşil yapılar ve bu alandaki standartlar incelenmiş, Yozgat Şehir Hastanesi Binasının yeşil bina olmasının tesis yönetimine etkilerinin değerlendirilmiş ve hastanenin yönetim sistemi bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmış ve tesis yönetimi; hizmet sunumu, kalitesi ve sürdürülebilirlik yönlerinden değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre sağlık tesislerinin kamu-özel işbirliği modeli ile yapılması ve işletme dönemlerinde bakım – onarım veya genel olarak tesis yönetimi hizmetlerinin sunumunda; tesis yönetimi standartlarının hazırlanması, etkin uygulama ve paydaşlarla güçlü işbirliğinin sağlanmasının zorunlu olduğu ve bu alanda nitelikli insan kaynağına gereksinim olduğu saptanmıştır. Bu çerçevede üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarından mezun olanların yönetim şirketleri, özel sermaye şirketi ve ilgili kamu kurumlarından istihdam edilmesinin önemli avantaj sağlayacağı ve yakın gelecekte tesis ve gayrimenkul yönetimi programlarının açılmasına gereksinim olacağı vurgulanmalıdır. Belirtilen bölümlerin dersleri ve uygulamalarında konut ve ticari gayrimenkullere ilave olarak eğitim, sağlık, sosyal tesisler, idari yapılar ve altyapı yönetimine de ağırlık verildiği, yerinde inceleme ve uygulama çalışmalarının programlarda önemli yer tuttuğu ve sektörde faaliyette bulunan kamu ve özel kuruluşların gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının bilgi birikimi ve tecrübelerinden yararlanmaları, sektörün geleceği ve yalnızca profesyonellerin piyasada aktif görev almalarının sağlanması yönlerinden özel önem taşımaktadır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectTesis yönetimitr_TR
dc.subjectşehir hastaneleritr_TR
dc.subjectyeşil şehir hastanesitr_TR
dc.subjectsürdürülebilir tesis yönetimi ve Yozgat Şehir Hastanesitr_TR
dc.titleSürdürülebilirlik kapsamında tasarlanan yeşil binaların tesis yönetimine etkileri: Yozgat şehir hastanesi binası örneğinin incelenmesitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage47tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record