Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorBaran, Abdullah
dc.date.accessioned2020-12-25T13:58:57Z
dc.date.available2020-12-25T13:58:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72586
dc.description.abstractBaşta Anayasa olmak üzere Türk Hukuk Sistemi’nde kamu malı ile devletin hüküm ve tasarrufundaki yerler ifadesi kullanılmakta olup, bu taşınmazların satış, kiralama, irtifak hakkı tesisi ve ecrimisil işlemlerinin ne derece sağlıklı yapıldığının irdelenmesi zorunlu görülmektedir. Bu çalışmada kamu taşınmazlarının edinimi, kullanımı ve ecrimisil uygulamaları ile seçilmiş örnek çerçevesinde belediyelerin taşınmaz edinimi, yönetimi ve ecrimisil uygulamalarının yasal yönleri ve uygulama sorunlarının hem genel, hem de seçilmiş örnek olay düzeylerinde analizi yapılmıştır. Ecrimisil kavramı yasal düzenlemelerde sıklıkla kullanılmasına karşın, ecrimisil tutarının tespit ve takdiri, tahsili ve işgalcinin tahliyesinde sorunların yaşandığı gözlenmiştir. Belirtilen hususlara ilişkin olarak hem Hazine taşınmazları, hem de seçilmiş örnek belediye olan Konya Büyükşehir Belediyesi uygulamaları irdelenmiş ve örnek olay analizlerine dayalı olarak tartışma yapılmıştır. İnceleme sonuçlarına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre kurulan komisyonlarca tespit edilen ecrimisil bedelleri çok düĢük belirlenerek hem kamu/belediye zararı oluşmakta hem de işgale göz yumularak kamu taşınmazlarını ve özel olarak belediye taşınmazlarını işgal edenlerin ödüllendirilmesi söz konusu olmaktadır. Yerel uygulamada ticaret odası, sanayi odası ve borsa gibi kuruluşlardan görüş alınarak veya alınmadan belediyelerce rayiç değer ve kira ile ecrimisil bedellerinin tespiti ve takdiri yapılmakta ve belediye encümeni kararı ile kesinleşen bedellerin uygulaması gerçekleştirilmektedir. Özellikle geçmişe yönelik tespit ve tahsil edilecek ecrimisil bedelinin tazminat olarak kabul edilmesi gerektiği halde, uygulamada adeta kira parası gibi tahsil yoluna gidilmektedir. İncelenen örnek olay analizlerinin sonuçlarına göre belediye taşınmazlarına ilişkin ecrimisil bedeli tespitinde görevli kişilerin gayrimenkul değerlemesi ve özellikle kira ve ecrimisil bedellerinin analizi konusunda yeterli teknik, ekonomik ve mevzuat bilgisine sahip olmadıkları ve bu sorunun aynı ilin sınırları içinde farklı bedellerin ortaya çıkmasına neden olduğu dikkati çekmektedir. Özellikle 30 büyükşehir belediyesinde genel olarak değerleme hizmeti yapan komisyonlar ve birimlerin insan kaynağı kapasitesinin güçlendirilmesi ve Taşınmaz (Gayrimenkul) Geliştirme alanında uzmanların istihdam edilmesinin belediye gelirlerinin artırılmasına hizmet edeceği açıkça ortaya çıkmaktadır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectTaşınmaztr_TR
dc.subjectkamu taşınmazlarıtr_TR
dc.subjectkira bedelitr_TR
dc.subjectişgal ve ecrimisil bedelitr_TR
dc.titleBelediyelerde ecrimisil uygulaması Konya Büyükşehir Belediyesi örneğitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage79tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record