Flag Counter

Now showing items 89-108 of 326

  • Gayrimekullerde şerefiye değeri, şerefiye değerini etkileyen etmenler ve şerefiye bedellerinin tespiti 

   Utku, Hasan Cem (Ankara: Ankara Üniversitesi:Fen Bilimleri Enstitüsü: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
   Eşit ödeme yapılarak ortak olunan bir projede veya mevcut bir yapının yıkılarak yenilenmesi sonucu oluşacak yeni yapıdaki bağımsız bölümlerin değerlerinin aynı olmadığı bilinmektedir. Aynı ada ve aynı yapı içerisinde yer ...
  • Gayrimenkul alım-satımlarında vergi kayıp kaçağı ve bunun önlenmesi: Çankaya İlçesi örneği 

   Yurtkuran, Refik (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
   Kamu giderlerinin finansmanının en temel ve en önemli kalemini vergi gelirleri oluşturmaktadır. Vergi gelirleri kamu harcamalarını karşılayamadığı zaman hükümetler kamu harcamalarını ya yeni vergiler ihdas etmek veya vergi ...
  • Gayrimenkul değerleme firmalarında kalite yönetim sistemi 

   Peker, Neslihan (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
   Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda bütün piyasalarda rekabet koşulları artmıştır. Piyasalarda sürdürülebilirlik sağlamak ve rekabet avantajı elde etmek isteyen kuruluşlar için müşterilerin istek ...
  • Gayrimenkul değerleme firmalarında kalite yönetim sistemi 

   Peker, Neslihan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
   Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda bütün piyasalarda rekabet koşulları artmıştır. Piyasalarda sürdürülebilirlik sağlamak ve rekabet avantajı elde etmek isteyen kuruluşlar için müşterilerin istek ...
  • Gayrimenkul değerleme verilerinin toplanması, saha çalışmaları ve sahada karşılaşılan sorunların analizi 

   Akgül, Durali (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
   Türkiye’de ilk yasal düzenlemelerin yapıldığı 2000 yılı sonrasında hızla gelişen değerleme çalışmaları, zaman içerisinde yasal düzenlemeler ile kamu ve özel hukuk tüzelkişileri ile gerçek kişileri ilgilendirmekte ve özellikle ...
  • Gayrimenkul değerlemede şerefiyelendirme ve bir örnek uygulama 

   Görgün, Gönül (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
   Aynı proje çatısı altında inşa edilen gayrimenkullerin değerleri, değer üzerinde etkili olan faktörler ve bu faktörlerin değer üzerindeki etkileme oranları nedeniyle farklılık göstermektedir. Bir proje çatısı altında ...
  • Gayrimenkul geliştirme kapsamında cadde mağazacılığı uygulamaları: Ankara İli Tunalı Hilmi Caddesi örneği 

   Çiçekliyurt, Ayşe Nesil (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
   Alışveriş caddeleri, kent kimliğini tamamlayıcı bir özelliğe sahiptir. Ancak internet kullanımının yaygınlaşması ve internet mağazacılığının artması, alternatif perakende sektörlerinin gelişmesi, kent merkezlerinin itici ...
  • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin incelenmesi: Ankara İli Etimesgut İlçesi Göksupark konut projesi örneği 

   Kalebek, Sevinç (Ankara: Ankara Üniversitesi:Fen Bilimleri Enstitüsü: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
   Kırsal yerleşimlerden kentlere göç hareketliliği, kentleşme hızını ve kentlerde nüfus yoğunluğu artırmıştır. Artan nüfus yoğunluğu, kent merkezinde ve çeperlerinde yapılaşma baskısına sebep olmakta ve bu baskı başta konut ...
  • Gayrimenkul satışlarının finansmanına yönelik alternatif bir yöntem önerisi 

   Öztürk, Hüseyin Barış (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
   Mülkiyet hakkı; kuru mülkiyet ile yararlanma hakkı olmak üzere ikiye ayrılmış ve inşaat firmaları, finans kuruluşları ile yatırımcılar yönünden mülkiyetine sahip oldukları/olacakları bağımsız bölümlerin kuru mülkiyeti ...
  • GAYRİMENKUL SATIŞLARININ FİNANSMANINA YÖNELİK ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ 

   Öztürk, Hüseyin Barış (Ankara: Ankara Üniversitesi:Fen Bilimleri Enstitüsü: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
   Mülkiyet hakkı; kuru mülkiyet ile yararlanma hakkı olmak üzere ikiye ayrılmış ve inşaat firmaları, finans kuruluşları ile yatırımcılar yönünden mülkiyetine sahip oldukları/olacakları bağımsız bölümlerin kuru mülkiyeti ve ...
  • Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Projesi örneği çerçevesinde Yap-İşlet-Devret modeli ile karayolu proje geliştirme ve işletme modelinin değerlendirilmesi 

   Yılmaz, Gökalp (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2016)
   Ulaştırma gibi büyük altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi, yüksek teknoloji ile önemli finansal kaynak birikimini gerektirmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için bu yatırımların gerçekleştirilmesi, ...
  • Göç ile kentsel yaşama katılanların gündelik pratiklerinin değişimler Bursa ili örneğinde bir inceleme 

   Şen, Uğur (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2014)
   Bu araştırmanın amacı, Bursa İli Nilüfer ve Gürsu İlçeleri’nde yaşayan kişilerin göç sonrasında gündelik pratiklerinde ne gibi değişimler ve farklılıklar olduğunu anket ve görüşme sonuçlarına dayalı olarak irdelenmesidir. ...
  • Göç İle Kentsel Yaşama Katılanların Gündelik Pratiklerinde değişimler Bursa İli Örneğinde Bir İnceleme 

   Şen, Uğur (2014)
   Bu araştırmanın amacı, Bursa İli Nilüfer ve Gürsu İlçeleri’nde yaşayan kişilerin göç sonrasında gündelik pratiklerinde ne gibi değişimler ve farklılıklar olduğunu anket ve görüşme sonuçlarına dayalı olarak irdelenmesidir. ...
  • Hacizli ve rehinli satışların taşınmaz değerine etkisi: Malatya ili Battalgazi ilçesi örneği 

   Yar, Erdal (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
   Türkiye’de icra takibine düşmüş taşınmazların piyasa değerlerinin altında kalan değerler üzerinden satıldığı, gerek tapu müdürlüklerinde icra satışlarının analizi, gerekse önceki bilimsel çalışmaların sonuçlarından ...
  • Hava aracı ipoteği 

   İztan, Zeynep Evrim (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
   Hava araçları günümüzde taşıdıkları ekonomik değer sebebiyle oldukça önem arz etmektedir. Bu çalışmada hava aracı ipoteği kavramı, ipoteğin hukuki niteliği, konusu, kuruluşu, hükümleri ve hava aracı ipoteğinin sona ermesi ...
  • Hazine ile hisseli taşınmazların idare yöntemleri 

   Köksal, Selver (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
   Taşınmaz mülkiyeti içinde bulunduğu sosyo-ekonomik dinamiklerle sürekli bir etkileşim içerisindedir. Taşınmaz üzerindeki mülkiyet tekli mülkiyet şeklinde olabileceği gibi, paylı/hisseli mülkiyet şeklinde de olabilmektedir. ...
  • Hazine mülkiyetinde olan tarım arazilerinin satış işlemleri ve sorunlarının analizi: Bilecik ili örneği 

   Beşkaya, Asiye Emel (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
   Dünyadaki ekonomik, sosyal, siyasi gelişmeler ve artan nüfus, gelecekte ortaya çıkması muhtemel olan açlık sorununu gündeme getirmekte ve bu kapsamda ekilebilir tarım arazileri de önem kazanmaktadır. Türkiye’de tarım ve ...
  • Hazine taşınmazlarında toplulaştırma uygulamalarının değerlendirilmesi 

   Elgin, Hülya (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmada; arazi toplulaştırmasının Türkiye’de başladığı 1961 yılından 2017 yılı Aralık ayına kadar toplulaştırma alanında kalan ve uygulayıcı kuruluşun talebi uyarınca Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce ...
  • Hazine taşınmazlarının belediyelere tahsisi, satışı, devri ve terki işlemleri 

   Bozkurt, Hasan Fehmi (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
   Devlet (Hazine), Selçuklu ve Osmanlı dönemi toprak rejimi ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu uygulamalarından dolayı önemli bir taşınmaz portföyüne sahip bulunmaktadır. Bu nedenle, Hazine taşınmazlarının idaresi Osmanlı ...
  • Hazine Taşınmazlarının Değerlemesinde Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri 

   Demir, Alper (Ankara Üniversitesi: Fen Bilimleri Enstitüsü: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2021)
   Hazinenin özel mülkiyetinde 2018 yılı ilk yarısına kadar 240.678 km2 taşınmaz mal bulunmaktadır. Türkiye’nin yüz ölçümü 784.562 km2 olduğuna göre Hazine’nin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların yüzölçümü toplamı, Türkiye ...