Flag Counter

Now showing items 56-75 of 326

  • CBS Tabanlı Ağırlıklı Çakıştırma Yöntemi ile GES Kuruluş Yer Seçimi Analizi: Beypazarı Örneği 

   Çakıroğlu, Alper (Ankara Üniversitesi: Fen Bilimleri Enstitüsü: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2022)
   Dünyada yenilenebilir enerji kaynakların kullanımına yönelik isteklerde son zamanlarda artış gözlenmektedir. Geleneksel enerji kaynaklarıyla enerji üretiminde ki sınırlamalar ve doğaya oluşturduğu tehdidin boyutu giderek ...
  • Cumhuriyet döneminde balkanlardan Türkiye'ye göç ve iskan siyaseti 

   Yanık, İbrahim (Ankara: Ankara Üniversitesi: Fen Bilimleri Enstitüsü: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
   İskan sözcüğü; yurt verme, sakin kılma, eyleme ve yerleştirme faaliyetlerini içeren geniş kapsamlı ve çok yönlü bir kavramdır. İskân siyaseti, devletlerin bütün dinamiklerini harekete geçiren ekonomik, sosyal, toplumsal ...
  • Çevre etiket sistemi ve Türkiye' de uygulanabilirliği 

   Sancar, Sena İpek (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
   Artan dünya nüfusu ve insanların doğal kaynaklara zarar veren davranışları sonucu, doğanın olumsuz geri dönüşleri olmaktadır. İnsanların tüketim tercihleri sonucu doğaya zarar vermesi, doğal kaynakların tükenmesi, küresel ...
  • Çevre etiket sistemi ve Türkiye'de uygulanabilirliği 

   Sancar, Sena İpek (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
   Artan dünya nüfusu ve insanların doğal kaynaklara zarar veren davranışları sonucu, doğanın olumsuz geri dönüşleri olmaktadır. İnsanların tüketim tercihleri sonucu doğaya zarar vermesi, doğal kaynakların tükenmesi, küresel ...
  • ÇEVRE ETİKET SİSTEMİ VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ 

   Sancar, Sena İpek (Ankara: Ankara Üniversitesi:Fen Bilimleri Enstitüsü: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
   Artan dünya nüfusu ve insanların doğal kaynaklara zarar veren davranışları sonucu, doğanın olumsuz geri dönüşleri olmaktadır. İnsanların tüketim tercihleri sonucu doğaya zarar vermesi, doğal kaynakların tükenmesi, küresel ...
  • Çok katmanlı bir alanın anlaşılması ve değerlendirilmesi: Hükümet Meydanı ve Çevresi Ulus-Ankara 

   Tursun, Mehtap (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
   Ankara kenti, diğer tarihi kentler gibi, tarihi olaylar içerisinde yaşamış farklı topluluklar ve olaylar tarafından biçimlenmiştir. Hitit uygarlığından başlayarak tarihi geçmişinin olmasının yanı sıra ve Cumhuriyet Dönemi’nin ...
  • Danıştay altıncı dairesi'nin 3194 sayılı kanunu'nun 18'inci maddesi ile verdiği kararların incelenmesi 

   Maden, Behzat (Ankara: Ankara Üniversitesi: Fen Bilimleri Enstitüsü: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
   Bu çalışmada, yerel yönetimler tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesine ile yasalaştırılan arsa ve arazi düzenlemesinin temel sorunları ve uygulama sonrasında idare mahkemelerinde açılan davaların sonuçları ...
  • Değer verisi üreten kurumların veritabanı entegrasyonlarında karşılaşılan sorunlar ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün rolü 

   Akpınar, Ertuğrul (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
   Ekonomik gelişim ve değişimlere paralel olarak Türkiye’de yatırım aracı olarak görülen ve farklı hizmetlere altlık teşkil eden taşınmazların değerlemesinin yapılarak gerçeğe en yakın değerin bulunması zorunlu bir ihtiyaçtır. ...
  • Değerleme şirketlerinin türk hukukundaki yeri 

   Öğüt, Asım (Ankara: Ankara Üniversitesi:Fen Bilimleri Enstitüsü: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmada, değerleme şirketlerinin Türk Hukuk Sistemi’ndeki yeri; mevzuat ve uygulama analizi yapılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla genel kanun niteliğindeki Türk Ticaret Kanunu incelenmiş ve ayrıca değerleme ...
  • Değişim ve dönüşüm sürecinde askeri organizasyonların askeri üslerde bir arada konuşlanmasına ilişkin model oluşturulması 

   Hatipoğlu, Mustafa (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2014)
   Dünyanın sayılı orduları arasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri (TSK), vazife ve görevlerinin ifasında, çağın getirdiği modern teknolojik yapıya sahip olabilmek için yoğun çaba göstermektedir. Bu doğrultuda, ...
  • Değişim Ve Dönüşüm Sürecinde Askeri Organizasyonların Askeri Üslerde Bir Arada Konuşlanmasına İlişkin Model Oluşturulması 

   Hatipoğlu, Mustafa (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2014)
   Dünyanın sayılı orduları arasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri (TSK), vazife ve görevlerinin ifasında, çağın getirdiği modern teknolojik yapıya sahip olabilmek için yoğun çaba göstermektedir. Bu doğrultuda, ...
  • Demetevlerde kentsel dönüşüm gereksinimi ve politika arayışları 

   Öztürk, Murat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
   Sanayi devrimi ile başlayan ve teknolojik gelişmelerle devam eden süreçte, kırsal yerleşimlerden kentlere göç hızlanmış ve kent nüfuslarının hızlı artışı sonucunda da barınma ihtiyacına yönelik sorunlar ortaya çıkmaya ...
  • Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Tescil Dışı Alanların Hukuki Durumları Ve Bu Alanların İmar Uygulamalarındaki Yeri 

   Turan, Kurtuluş Baykal (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Devletin hüküm ve tasarruf altında bulunan tescil harici alanlar herkesin istifadesine açık olan denizler, göller, nehirler, tarıma elverişli olmayan, kayalar, tepeler, dağlar gibi sahipsiz alanlar ile devlet veya bir kamu ...
  • Devre mülk yatırımlarının ekonomik yönden değerlendirilmesi ve Kızılcahamam ilçe örneği 

   Şimşir, Cengiz (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
   Devre mülk; kısaca tatil ve alternatif turizm (sağlık ve termal turizmi, kış sporları ve botanik gibi) amaçları ile hazırlanan müstakil gayrimenkulün mülkiyetine, belli bir tarih aralığında sahip olma anlamına gelmektedir. ...
  • Diyarbakır İli Sur İlçesi Ali Paşa Ve Lalebey Mahalleleri Kamulaştırma Uygulamalarının Değerlendirilmesi 

   Özyılmaz, Serap (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
   Kamulaştırma, Türkiye’de merkezi ve yerel yönetimlerce etkin bir kamusal tercih olarak değerlendirilmekte ve taşınmaz edinim yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bu da gerek yöntemin uygulanma sürecinden gerekse taşınmaza ...
  • Diyarbakır Suriçi Kentsel Dönüşüm Projesi Öyküsü 

   Bilici, Mucip (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Bu çalışmada, birçok uygarlığa beşiklik etmiş olan Diyarbakır İli tarihi Suriçi Bölgesi için hazırlanan kentsel dönüşüm projesi, tarihsel doku ile sosyal dokuya uygunluk yönlerinden analiz edilmiştir. Çalışmada esas olarak ...
  • Dolaylı mülkiyet kavramına bir bakış: Finlandiya örneği 

   Yavuz, Figen (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
   Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Finlandiya, kat mülkiyetine ilişkin özgün bir sisteme sahiptir. Finlandiya’daki apartman bloklarının hemen hemen hepsi, konut şirketleri olarak örgütlenmiş tüzel kişiliklerin ...
  • Dönüşüm projelerinin kente etkilerinin değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği 

   Akkaya, Mustafa (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
   Kent yerleşimleri sürekli değişim halinde olup, bu yönüyle kentler, sürekli evrimleşen canlı organizmalara benzetilebilirler. Ancak hızlı nüfus artışı, göç, doğal afetler ve plansız yapılaşma gibi nedenler kentlere dışardan ...
  • Düznleme ortaklık payı ve kamu ortaklık payı değerlendirmesi 

   MERTEL, Aydın (Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2022)
   Çalışmamızın amacı Türkiye’de idare tarafından uygulanan çeşitli imar uygulamalarından bir olan Düzenleme Ortaklık Payı ve Kamu Ortaklık Payı uygulamasını değerlendirmektir. Ancak öncesinde kavramsal belirlemelere değindikten ...
  • Eğitim alanında kamu-özel işbirliklerinin Türkiye'de uygulanabilirliği 

   GÜVEREN, Mustafa Gökhan (Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2023)
   Bir ülkenin beşerî sermayesinin geliştirilmesi, ekonomide verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir büyümesinin sağlanması için stratejik önem taşıyan milli eğitim, genellikle kamu tarafından finanse edilmektedir. Ancak ...