Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorKılıçkap, Mustafa
dc.contributor.otherÖzgen,Murat
dc.contributor.otherYıldız,Ayşe
dc.date.accessioned2020-11-04T11:18:27Z
dc.date.available2020-11-04T11:18:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72253
dc.description.abstractAnkara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Biyoteknoloji Laboratuvar'ında yürütülen bu çalışmada, materyal olarak yabani buğday (Aegilops sp) türlerinin olgun embriyoları ve tuz kaynağı olarak sodyum klorürün(NaCI) yedi farklı dozu kullanılmıştır. In vitro ve in vivo koşullarda düzenlenen çalışmanın in vitro aşamasında, kallus kültürü aracılığı ile 7 farklı tuz dozunun (0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 ve 28 g/l) genotiplerde kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonuna etkisi araştırılmıştır. In vivo koşullarda ise, klasik çimlendirme testi ile çimlenme hızı ve gücü, sürgün ve kök uzunluğu incelenmiş olup, elde edilen veriler karşılaştırılarak türlerin tuza toleransları belirlenmiştir. Ayrıca, asit poliakrilamid jel elektroforezi (A-PAGE) yöntemi ile türlere özgü endosperm depo proteinleri incelenerek çeşitlerdeki gliadin bantları belirlenmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi sonucunda, D genomu içeren türlerin tuzluluğa toleransının diğer türlere göre daha yüksek olduğu, kullanılan in vitro yöntemlerle in vivo yöntemlere göre daha ayrıntılı sonuçlar alındığı saptanmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleritr_TR
dc.subjectYabani buğdaylar (Aegilops)tr_TR
dc.subjectKallus oluşumutr_TR
dc.subjectElektroforeztr_TR
dc.titleYabani buğday (Aegilops sp) türlerinde D genomunun tuzluluğa toleransa etkisitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentTıp Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage57tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record