sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorEmregül, Emre
dc.contributor.otherSınağ,Ali
dc.date.accessioned2020-11-04T08:20:10Z
dc.date.available2020-11-04T08:20:10Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72250
dc.description.abstractÖnerilen projede çeşitli örneklerde antikorların tayinine yönelik elektrokimyasal impedans spektroskopisi temelli yeni bir immünosensör sisteminin tasarlanması düşünülmektedir. Bu amaçla jelatin, kitosan, CMC gibi polimerler ve bunların karışım kombinasyonları ile oluşturulacak farklı matrikslere Protein A’nın farklı yollarla immobilizasyonu ile bir affinite biyosensör geliştirilecektir. Elektrotların modifikasyonu ve immobilizasyonların her aşamasında elektrokimyasal impedans spektroskopisi kullanılarak modifikasyon ve immobilizasyonun başarısı denetlenecektir. Ayrıca polimer, polimer-Protein A, Polimer-Protein A- Antikor gibi çalışmaların SEM ve AFM’leri alınarak yüzey karakterizasyonu yapılacaktır. Oluşturulacak kompozitlerin karakterizasyonu ise DTC, DTA, FTIR gibi teknikler kullanılarak gerçekleştirilecektir. İmmünosensörün geliştirilmesi sürecinde taşıyıcı materyal, çapraz bağlayıcı, antijen, antikor konsantrasyonu optimize edilecektir. Optimize edilmiş immünosensör ile farklı örneklerde antikor miktarları belirlenecektir. Böylece proje sonucunda özellikle klinikte büyük önem arzeden antikorların tayinine yönelik yeni bir immünosensör sistemi geliştirilmiş olacaktır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleritr_TR
dc.subjectAntikortr_TR
dc.subjectİmpedimetrik proteintr_TR
dc.titleAntikorların tayinine yönelik impedimetrik protein A immünosensörlerinin geliştirilmesitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage55tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record