sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorAkaoğlu, Barış
dc.contributor.authorArslan, Ebru
dc.date.accessioned2020-11-03T06:39:35Z
dc.date.available2020-11-03T06:39:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72202
dc.description.abstractMikroşerit filtreler RF ve mikrodalga mühendisliğinde önemli bir yere sahiptirler. Alıcı ve verici sistemlerde belirli frekansları filtrelemek en temel ihtiyaçtır. Bu tez çalışmasında, uygulamada geniş yer bulan mikroşerit filtrelerin çalışma mekanizmaları incelenerek çeşitli tasarım yöntemleri ve filtre performansını iyileştirme yolları araştırıldı. Çalışma kuramsal tetkik, tasarım, üretim ve karakteristik analiz aşamalarını içermektedir. 1.2 GHz kesim frekansına sahip 5. dereceden filtre devresi; kapasitör, indüktör ve direnç gibi toplu devre elemanları kullanılarak elde edildi ve eşdeğer filtre olarak Butterworth alçak geçiren mikroşerit filtre tasarımı yapıldı. Başka bir eşdeğer filtre elde etmek için kare ayrık halka rezonatör (square split ring resonator) ve dambıl kusurlu zemin (dumbbell shaped defected ground structure) uygulamaları yapıldı. Dördüncü model olarak da fotonik bant aralıklı filtre tasarlandı ve bu dört farklı filtrenin her biri CST simülasyon yazılım programı ile simüle edilerek saçılma (S) parametreleri hesaplandı. S parametreleri grafiğinden elde edilen veriler yardımı ile filtre performansları ekleme kaybı, sönüm seviyesi, bant genişliği ve fiziksel büyüklük bakımından mukayese edildi. Sonrasında fotolitografi yöntemi ile Butterworth ve kare ayrık halka mikroşerit filtreleri üretildi ve deneysel sonuçlar ile benzetim sonuçları karşılaştırıldı. Benzetim sonuçları ile ölçüm sonuçlarının uyumlu olduğu ve önerilen kare ayrık halka rezonatör ve fotonik bant aralıklı yapıların Butterworth filtre performansında iyileşme sağladığı gözlendi.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Fizik Mühendisliği Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectFizik Mühendisliğitr_TR
dc.titleMikroşerit alçak geçiren filtre tasarımı ve analizi / Microstrip filter designtr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentMühendislik Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage72tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record