Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorFilazi, Ayhan
dc.contributor.otherKuzukıran,Özgür
dc.date.accessioned2020-11-02T13:23:23Z
dc.date.available2020-11-02T13:23:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72199
dc.description.abstractPoliklorlu bifenil (PCB) bileşikler geçmişte sanayide geniş bir şekilde kullanıldıklarından çevrede ve gıdalarda yaygın bir şekilde bulunurlar. Ancak endokrin bozucu etkiye yol açarak sağlığı olumsuz yönde etkilediklerinden uluslar arası alanda sınırlandırmalara maruz kalmışlardır. Gıdalarda bulunan PCB kalıntıları insanlara yönelik olumsuz etkileri nedeniyle gıda güvenliğinde endişeye neden olmuşlardır. Bu nedenle gıdanın güvenli bir şekilde tüketilebilmesini sağlamak için kalıntı analizlerinde basit ve duyarlı analitik yöntemlerin geliştirilmesi gereklidir. Salam, sucuk ve sosis bir veya birden çok hayvan türünden köken alan fermente et ürünleridir. Taze etin sağlanmasının yetersiz olduğu veya lezzetinin artırılması istendiğinde yapılan bu et ürünleri, yaklaşık 30-40 gün boyunca oda ısısında bozulmadan saklanabildiklerinden Türkiye’de geleneksel olarak tüketilmektedirler. Bu çalışmada Ocak ve Mart 2015 döneminde Ankara’da 5 farklı marketten alınan 5 farklı üreticiye ait, 25 salam, 25 sosis ve 25 sucuk (toplam 75 örnek) örneğinde indikatör PCB (PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180) ve PCB 118’in kalıntıları araştırıldı. Her bir et ürünü örneğinden 60ºC fırında tutulmak suretiyle 10 g yağ çıkarıldı. Bundan 1 g yağ alınarak santrifüj tüpüne konuldu. Üzerine 7 mL aseton konularak 10 dk ultrasonla ekstrakte edildi. Ekstrakt daha sonra soğutmalı santrifüjle (-20 ºC) 30 dk 3500 rpm’de santrifüj edildi ve alınan süpernatant evaporatörle kuruyana kadar uçuruldu. Kuru ekstrakt 2 mL asetonitrille çözüldü ve üzerine 400 mg PSA ve 600 mg magnezyum sülfat eklendi. Tüp 30 saniye elle çalkalandı ve daha sonra 4500 rpm’de 10 dk santrifüj edildi. Son olarak, alınan üst kısım kurutuldu ve 100 µL izooktanla toplanarak GC-MS cihazına uygulandı. Optimize prosedür valide edildi. Her bir PCB için 0.5, 1, 2.5, 5, 7.5, 10 ve 25 µg kg-1 konsantrasyonlarında yapılan zenginleştirmelerle matriksmatch kalibrasyon eğrileri uygulandı. Tüm PCB’lerin lineer ölçüm aralıklarında korelasyon katsayıları 0.99’dan yüksek çıktı (r2 >0.99). LOD ve LOQ değerleri sırasıyla ortalama 0,230 (+0,152) µg kg-1 and 0,768 (+0,508) µg kg-1 olarak belirlendi. 3 zenginleştirme konsantrasyonunda (2,5; 7,5 ve 25 µg kg-1) geri kazanım değerleri %88,9 ile %104,6 arasında ve RSD değerleri %5.3’ten daha düşük olarak belirlendi. Bu yöntem, nispeten düşük toksisiteli solventlerin daha az miktarda kullanılması nedeniyle diğer yöntemlere gore daha ekonomik ve çevre dostu olarak belirlendi. Valide edilen yöntem et ürünlerinde PCB kalıntılarının belirlenmesinde başarıyla kullanıldı. Sonuçlar et ürünlerinde PCB’lerin bulunabileceğini ancak bulunan değerlerin hepsinin Avrupa Birliği mevzuatına uygun hale getirilen Türkiye’deki yasal tolerans limitlerine uygun olduğunu (yağda 40 µg kg-1 ) gösterdi.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleritr_TR
dc.subjectSalamtr_TR
dc.subjectPoliklorlu Bifeniltr_TR
dc.subjectSucuktr_TR
dc.titleSalam, Sucuk ve Sosiste Belirteç Poliklorlu Bifenil (PCB) Kalıntılarının Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) ile Belirlenmesitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentVeteriner Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage18tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record