Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorPolat, Onur
dc.contributor.otherEneyli,Müge Günalp
dc.contributor.otherGülünay,Behnan
dc.date.accessioned2020-11-02T08:44:09Z
dc.date.available2020-11-02T08:44:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72189
dc.description.abstractİdrar yolu enfeksiyonu acil servislerde karşılaşılan sık enfeksiyonlardan birisidir. İdrar yolu enfeksiyonunun erken tanısı önemlidir, çünkü yanlış veya gecikmiş tanı idrar yolu enfeksiyonu tedavisinin yetersiz olmasına neden olacaktır. Günlük pratikte idrar yolu enfeksiyonu tanısı idrar analizi ile konmaktadır ve tedaviye karar verilmektedir. İdrar analizinde bakılan piüri, pozitif lökosit esteraz ve nitrit testlerinin idrar yolu enfeksiyonunu tanımlamada bazı kısıtlılıkları vardır. İdrar kültürünün, idrar yolu enfeksiyonu tanısı için altın standart olmasına rağmen pozitif kültür sonucunda bakterinin tanımlanması için 2-3 gün zaman gerekmektedir. Ayrıca acil servislerde idrar örneklerinin toplanmasındaki zorluk, toplanan örneklerin yetersiz olması yanlış tanı konmasına neden olabilmektedir. İdrar örneğinin kontamine olması bir diğer problemdir ve yalancı pozitif tanı konmasına ve gereksiz tedavi yapılmasına neden olur. Bu nedenlerden dolayı, acil servislerde idrar yolu enfeksiyonlarının erken ampirik antibiyotik tedavisinin başlanmasında klinisyenlere yardımcı olacak hızlı, spesifik ve sensitif bir laboratuar tanı testine gereksinim vardır. Neutrophil gelatinase associated lipocalin, insan nötrofil kaynaklı demir taşıyıcı bir proteindir ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı olan immün cevabın oluşmasında önemli role sahiptir. Literatürde idrar yolu enfeksiyonlarında NGAL düzeylerinin arttığının gözlemlendiği çalışmalar mevcuttur. Biz çalışmamızda, akut komplike olmayan alt üriner sistem enfeksiyonu olan hastalarda serum NGAL’nin tanısal değerinin olmadığı sonucuna vardık.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleritr_TR
dc.subjectAkut kompliketr_TR
dc.subjectplazmatr_TR
dc.titleAkut komplike olmayan alt üriner sistem enfeksiyonu olan hastalarda tedavi öncesi ve sonrası plazma ‘Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin (NGAL)’ düzeylerinin karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentTıp Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage11tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record