Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorAkşar, Mustafa
dc.contributor.authorYörütken, Ayşen Berna
dc.date.accessioned2020-10-26T08:41:08Z
dc.date.available2020-10-26T08:41:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72115
dc.description.abstractBu tez çalışmamızda, İslam'da her işin başı olan ve Kur'an-ı Kerim'in bütün manasının da kendisinde toplanmış olduğu bildirilmiş bulunan "Bismillâhirrahmânirrahîm" cümlesi, tasavvufî perspektif altında, kendisi ile ilgili belli başlı açıklama ve tefsirlerden ve özellikle de İbnü'l Arâbî ekolünden sayılabilecek önemli bir isim olan Abdülkerim el-Cîlî'nin "el-Kehf ve'r-Rakîm fî Şerh-i Bismillâhirrahmânirrahîm" isimli eseri üzerinden incelenmiş ve bu şerh Türkçe'ye çevrilerek literatüre kazandırılmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectDintr_TR
dc.titleAbdülkerim Cîlî'nin Besmele Şerhi - El Kehf ve'r-Rakîm fî Şerh-i Bismillâhirrahmânirrahîm / Abdulkarîm Jîlî's Commentary on the Basmala - El Kehf ve'r-Rakîm fî Şerh-i Bismillâhirrahmânirrahîm (The Cave and The Inscription on The Commentary of 'By The Name of Allah The Compassionate and The Most Merciful')tr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentİlahiyat Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage129tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record