Show simple item record

dc.contributor.advisorArık, Durmuş
dc.contributor.authorYaşkan, Samet
dc.date.accessioned2020-10-15T10:53:30Z
dc.date.available2020-10-15T10:53:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72035
dc.description.abstractGeleneksel ve milli bir kimliğe sahip olan Şintoizm, Japon kültürü ile ilgili değerleri ve anlayış biçimlerini ihtiva etmektedir. Bu bağlamda Şinto yayılmacı ve her türlü kültüre adapte olabilen teolojik bir oluşumdan ziyade başka bir coğrafyaya taşındığında varlığını koruyamayacak dini kültür ve düşüncelerden oluşmaktadır. Şintoizm hiç bir zaman yayılmacı ve misyoner bir din olmadı. Bu gelenek daha çok Japonya' nın tarihini mitolojik verilere dayanarak temellendirme ve haklılaştırma düşüncesi etrafında şekillenmiştir. Aktık dönemlerden itibaren doğa ile kurulan ilişki zamanla animistik inançların bir ifadesi olarak kami denilen yüce varlıklara tapınma hâline evrilmistir. Şintoizm göre kamiler, dünyevi hayat enerjisini taşıyan tapınılması gereken yüce varlıklardır. Bu bağlamda onlara sunu, arınma, dua ve matsuri şeklinde ibadet edilir. Bu Şintoizm'de ibadetin temel unsurlarını oluşturmaktadır. Matsuri ve gyouji kavramları, Japonların hayatında önemli bir yere sahip olan kutlamalar ve festivallerin anlaşılabilmesi açısından önemlidir. Bu bağlamda matsuri basit bir eğlence ve kutlama olmaktan çok kutsal olan kami ile buluşmayı ifade ederken gyouji ise festivalleri ifade etmek için kullanılır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı : Dinler Tarihi Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectŞintoizm, Şinto Ritüelleri, Shinto ve Doğa, Şinto Düşüncesitr_TR
dc.titleŞintoizmde ibadet / Shinto practicestr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage169tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record