Show simple item record

dc.contributor.advisorKayıran, Meltem
dc.contributor.authorRençber, Nihal
dc.date.accessioned2020-10-15T08:06:07Z
dc.date.available2020-10-15T08:06:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72033
dc.description.abstractoplumsal cinsiyet kısaca bir toplumda kadınlara ve erkeklere yüklenen roller ve sorumluluklar olarak tanımlanabilir. Bütçeler toplumsal cinsiyet bakımından nötr olmayan maliye politikası aracıdır. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ise 1984'te ilk defa Avustralya'da uygulanmaya başlanılan toplumsal cinsiyet bakış açısının bütçe ile ilgili kararlara uygulanması yaklaşımıdır. Yani TCDB kadınlara ve erkeklere bütçeden eşit pay ayrılması anlamına gelmez. TCDB toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının bütçeyle ilgili taahhütlere dönüşerek hükümetin kadınlarla ilgili politikalarında hesap verilebilirliğini sağlar. TCDB süreci bütçelerin TCDB analizi, politikaların, planlamanın ve bütçenin yeniden tasarlanması ile izleme ve değerlendirme aşamalarından oluşur. Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin eğitim, sağlık, istihdam alanlarında sağlanmasına ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Türkiye açısından MYB bütçesinin çeşitli aşamalarında yapılacak değişikliklerle ve idare bazında yapılacak çalışmalarla TCDB uygulamasına geçilebileceği değerlendirilmektedir. Bu çalışmada da Türkiye'de toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin uygulanabilirliği açısından mevcut durum ele alınarak, yapılabilecek çalışmalar tartışılmaya çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Toplumsal Cinsiyetin Ana akımlaştırılması, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemetr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Maliye Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectMaliyetr_TR
dc.titleToplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ve Türkiye'de merkezi yönetim bütçesi / Gender sensitive budgeting and central government budget in Turkeytr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentSiyasal Bilgiler Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage165tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record