Show simple item record

dc.contributor.advisorTörenli, Nurcan
dc.contributor.authorYılmaz, Yasin
dc.date.accessioned2020-10-15T07:09:31Z
dc.date.available2020-10-15T07:09:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72032
dc.description.abstractGeleneksel medya, yeni medya, kamusal alan, kamu hizmeti yayıncılığı, yöndeşme ve kamu medya hizmeti gibi kavramlar; yeni iletişim çalışmaları kapsamında ele alman teori ve kuramlarla açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılması planlanan çalışmada geleneksel medya- yeni medya ilişkisi irdelenerek; kamu hizmeti yayıncılığının geldiği nokta, iletişim ortamının doğasının değişmesi, iletişim mecralarının çeşitlenmesi, teknolojik belirlenimcilik, neo-liberal politikaların iletişim sistemlerine etkisi, birey-toplum, birey-devlet hiyerarşisinin evrilmesi gibi noktalar göz önüne alınarak kamu hizmeti yayıncılığındaki değişim ve dönüşümün boyutlarına ve ortaya çıkardığı muhtemel sonuçlara odaklanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Geleneksel Medya, Yeni Medya, Kamusal Alan, Kamu Hizmeti Yayıncılığı, Yöndeşme ve Kamu-Medya Hizmetitr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectGazeteciliktr_TR
dc.titleGeleneksel medyadan yeni medyaya kamu hizmeti yayıncılığının değişim ve dönüşümü / From traditional media to new media: The change and transformation of public broadcasting servicetr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage136tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record