Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorErdem, İlhan
dc.contributor.authorYıldırım, Mustafa
dc.date.accessioned2020-10-15T06:35:17Z
dc.date.available2020-10-15T06:35:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72028
dc.description.abstractFilistin bölgesine hâkim olan, Mısır'da kurulan ilk Türk devletleri Tolunoğulları ve İhşîdilerin yıkılmasıyla birlikte X. yüzyılın sonlarına doğru Filistin'i Fâtımîler ele geçirmiştir. Aralıksız olarak yaklaşık yüz yıl boyunca Filistin'e hâkim olan Fâtımîler, Selçukluların bölge topraklarında yaptığı fetihlerle bölgedeki üstünlüklerini kaybetmişlerdir. XI. yüzyılın sonuna doğru ise bu kez Ortaçağ Tarihinin en önemli olaylarından birisi olan Haçlı Seferleri baş göstermiştir. Haçlı Seferleriyle birlikte içlerinde Kudüs, Akka, Trablus, Antakya, Urfa gibi tarihi bakımdan son derece önemli şehirler, Haçlıların eline geçmiş ve Haçlılar bu şehirlerde krallıklar, kontluklar, prinkepslikler kurarak bölgeye hükmetmeye başlamışlardır. XII. yüzyılın sonundan itibaren ise Eyyûbiler, Haçlılara karşı Hittîn savaşını kazanarak Haçlıların bölgedeki hakimiyetlerine büyük darbe vurmuşlardır. Kudüs tekrar Müslümanların eline geçmiş Kudüs Krallığı ise Akka'ya taşınmıştır. XI. ve XII. yüzyıllarda Akka'yı anlattığımız tezimizde, şehrin bu dönemlerdeki siyasî, iktisadî, idari tarihlerini dönemin ana kaynakları ve çağdaş eserler ışığında inceleyerek kronolojik şekilde anlatmaya çalıştık.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectTarihtr_TR
dc.titleXI. ve XII. yüzyıllarda Akka şehri / The City of acre in the centuries 10th. and 11th.tr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage246tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record