Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorATILGAN, Doğan
dc.contributor.authorATAKAN, Cemal
dc.contributor.otherGÜLTEKİN, Vedat
dc.contributor.otherCAN, Tuna
dc.contributor.otherAYDIN, Emin Erdal
dc.contributor.otherSEZGİN, Üstün Berk
dc.date.accessioned2020-10-05T14:01:56Z
dc.date.available2020-10-05T14:01:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72018
dc.description.abstractÜniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetleri günümüz koşullarında bilgiye en doğru ve en hızlı biçimde ulaşmayı gerektirmektedir. Bu bakımdın; Ankara Üniversitesi mensupları bilimsel bilgiye elektronik ortamda en çağdaş bilgi ve iletişim teknolojisini kullanarak, özellikle küresel internet sistemi vasıtasıyla erişmek durumundadır. Bilimsel her veri tabanının standart taşıması gereken belirli özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerin veri tabanında yer alan verilere erişimin doğru ve hızlı olması bakımından önem kazanmaktadır. Ankara Üniversitesi mensuplarına gereksinim duyacakları bilimsel bilgi kaynaklarının elektronik ortamda en çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sunulmaktadır. Bu proje ile Ankara Üniversitesi mensuplarının bilgi gereksinimlerinin belirlenerek oluşturulan elektronik kütüphaneden azami yararın sağlanabilmesi için eğitim olanaklarının ve gerekli alt yapı ile teknik desteğin araştırılmasına yönelik bilgi erişim modeli belirleyerek bilginin yayımı ve kullanımı ve kullanımın değerlendirilmesi amacını taşımakta; bu amaca yönelik bilgi modeli ve içeriğini belirleyerek uygulamalarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectAnkara Üniversitesitr_TR
dc.subjectBilimsel Araştırma Altyapısıtr_TR
dc.subjectDestektr_TR
dc.titleAnkara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Altyapısının Desteklenmesitr_TR
dc.title.alternativeTo Support of Ankara University Scientific Research Infrastructuretr_TR
dc.typeTechnical Reporttr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal