sherpa/romeo

Now showing items 1-8 of 8

  • 1929 Dünya ekonomik buhranı ve İzmir Limanı 

   Meraklı, Erdem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, 2020)
   İzmir Limanı'nın tarih sahnesine çıkışı İzmir şehrinin M.Ö. 3000'lerde Tepekule'deki (Bayraklı) ilk kuruluşuyla birlikte gerçekleşmişti. Ancak İzmir Limanı'nın ilk kez Doğu Akdeniz'de bir ticaret merkezi olarak ön plana ...
  • Atatürk'ün Nutuk'unun Yunanca çevirileri üzerine bir analiz 

   Batan, Meryem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2020)
   Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1927 yılında Türkiye Büyük Millet Meclis'inde okunan Nutuk, gerek Türkiye Cumhuriyeti tarihi, daha özelinde ise Milli Mücadele dönemini aydınlatacak bir kaynak olması açısından oldukça ...
  • Cumhuriyet Döneminde aydın bir öğretmen: Adnan Cemgil-hayatı ve fikirleri / 

   Şahin, Eren (Anklara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, 2020)
   Öğretmen, yazar, çevirmen, siyasetçi olan Adnan Cemgil, 20. Yüzyılı neredeyse başından sonuna kadar yaşamış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı pek çok tarihsel olaya tanıklık etmiştir. 1909 yılında İstanbul'un Fatih ...
  • Hâkimiyet-i Milliye Gazetesine göre milli mücadele döneminde isyanlar (1920-1921) 

   Şişman, Muhammed Emre (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2020)
   Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı Devleti adına mağlubiyet ile sona ermesi üzerine imzalanan Mondros Mütarekesi, Anadolu'da yeni bir dönem başlatmıştır. Mütareke ile birlikte başlayan işgaller ve katliamlar karşısında ...
  • Kadın düşün dünyasında Türk modernleşmesi ve kadın imgesi 

   Uçar, Seda (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, 2020)
   Osmanlı İmparatorluğu'nda modernleşme hareketleri, esas olarak Sultan, III. Selim dönemi ile birlikte görülmeye başlanmıştır. Bilindiği üzere Osmanlı Devleti Batı karşısındaki yaşadığı gerileme sürecini durdurabilmek için ...
  • Musul meselesinde petrol faktörü 

   Umut, Erol (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2007)
   Musul, Birinci Dünya Savaşı sonunda Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmış olmasına rağmen haksız yere İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Bu haksız işgal Türk heyet tarafından Lozan’da ortaya konmuş ama Müttefik Devletler ...
  • Teşkilât-ı mahsusa'dan kuva-yı milliye'ye gayrinizami harp (1913-1922) 

   Levent, Zeynep (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, 2019)
   Geçmişte zayıfın güçlü olana karşı başvurduğu ve bu suretle güçlü tarafın nicel ve nitel üstünlüklerini asimetrik strateji, taktik ve yetenekle dengelemeye çalıştığı bir mücadele türü olan gayrinizami harp, bugün güçlünün ...
  • Türkiye-Suriye ilişkilerinde 50 yıl (1939-1989) 

   Yazgan, Özkan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ana Bilim Dalı, 2007)
   Osmanlı İmparatorluğu'nun otoritesinin zayıflaması ve özellikle 20. yüzyıldapetrolün değerinin keşfedilmesi ile büyük devletlerin Ortadoğu bölgesine olan ilgisiartmıştır. Önceleri Fransa ve İngiltere'nin, daha sonraları ...