sherpa/romeo

Now showing items 5931-5950 of 7870

  • S-kapalı uzaylar 

   ÇİÇEK, Mustafa (Tez Danışmanı); YENİARAS, Esra (Yazar)
   Bu tez üç bölümden oluşmaktadır. İlk, giriş bölümünde tezin amacı verilmiştir. İkinci bölümde S-kapalı uzayları inceleyebilmemiz için gerekli olan bazı temel kavramlar verilmiştir. Bu kavramlardan bazıları, yarı-açık, ...
  • Sabah ve akşam tan vakitlerinde ufuk aydınlığının gözlemsel yolla incelenmesi 

   Okuyan, Oğuzhan (2016)
   İslam dininde ibadet vakitlerine karşılık gelen, akşam tanı ve imsak (fecr) olayları,Güneş’in ̶ ufuk altındaki konumuna bağlı olarak ̶ Yer/Arz atmosferinde oluşturduğuparlaklığa göre belirlenir. Bu vakitlerin, sistematik ...
  • SABAHATTİN ALİ VE GERHART HAUPTMANN’IN ESERLERİNDE SOSYOKÜLTÜREL OLGU VE İLETİŞİM ÇATIŞMASI 

   BAYKAN, Ali (Yazar); İLKHAN, İbrahim (Tez Danışmanı)
   Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf ve Gerhart Hauptmann'ın Dokumacıların İsyanı - Hat Bekçisi Thiel adlı eserlerinde 'Sosyo-kültürel Olgu ve İletişim Çatışmaları' eserlerin ana temalarını oluşturur. Aynı yüzyılda yaşamış ...
  • SABAHATTİN KUDRET AKSAL’IN HAYATI, SANATI ve ŞİİRLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

   YILMAZ, Arif (Yazar); KAPLAN, Ramazan (Tez Danışmanı)
   'Sabahattin Kudret Aksal'ın Hayatı, Sanatı ve Şiirleri Üzerinde Bir Araştırma' adını taşıyan bu çalışma, sanatçının yaşam serüvenini, sanat anlayışını ortaya koymayı ve şiirleri üzerinde ayrıntılı bir incelemeyi amaçlamaktadır. ...
  • Sabit eğrilik oranlı eğriler ve karakterizasyonları 

   EKMEKCİ, F. Nejat (Tez Danışmanı); ALTUNBAŞ, Murat (Yazar)
   Bu tez beş bölümden oluşmaktadır.Birinci bölüm giriş kısmına ayrılmıştır.İkinci bölümde, çalışmamız için gerekli olan tanım ve teoremler verilmiştir.Üçüncü bölümde, E? de sabit eğrilik oranlı eğriler incelenmiş ve bu ...
  • SABİT GENİŞLİKLİ EĞRİLERİN KİNEMATİĞİ 

   YAZ, Nergiz (Yazar)
   Beş bölümden oluşan bu tezin birinci ve ikinci bölümü, sırasıyla, giriş ve temel kavramlara ayrılmıştır. Üçüncü bölümde, düzlemde sabit genişlikli eğriler incelenmiştir. Sabit genişlikli oval ve sabit genişlikli eğri ...
  • Sabzvan koşıklari 

   ÖZ ÖZCAN, Aynur (Tez Danışmanı); NAZAMUDİN, Asaludin (Yazar)
   NAZAMUDİN Asaludin, Säbzvân Ķoşıķläri , Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Aynur Öz ÖZCAN, 367 s. ÖZET Tezimizin konusu, Salih Muhammed HASSAS’IN derleyip hazırladığı Säbzvân Ķoşıķläri adl eserinin ...
  • Saç örneklerinde arsenik düzeyinin belirlenmesi 

   SÖYLEMEZOĞLU, Tülin (Tez Danışmanı); YÜKSEL, Bayram (Yazar)
   Bu çalışmanın amacı öncelikle AAS cihazı ile saç-arsenik seviyelerinin belirlenmesi için gereken yöntemin kurulmasıdır. Bunun yanı sıra, bilinen bir maruziyeti olmayan gönüllülerden toplanan saç örneklerinde arsenik ...
  • Saç örneklerinde arsenik düzeyinin belirlenmesi 

   YÜKSEL, Bayram (Yazar); SÖYLEMEZOĞLU, Tülin (Tez Danışmanı)
   Bu çalışmanın amacı öncelikle AAS cihazı ile saç-arsenik seviyelerinin belirlenmesi için gereken yöntemin kurulmasıdır. Bunun yanı sıra, bilinen bir maruziyeti olmayan gönüllülerden toplanan saç örneklerinde arsenik ...
  • Sadi Divanı 

   AKSOYAK, İsmail Hakkı (Tez Danışmanı); URALÇİN, Sema (Yazar)
   Uralçin, Sema, Sadi Divanı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak, 247 s. ÖZET: Bu çalışmada 17.yüzyılda yaşamış olan Sadi Divanı'nı araştırmacıların hizmetine sunmayı hedefledik. Şairin hayatı ve ...
  • Sadreddin Konevî’de muhabbet 

   AŞKAR1, Mustafa (Tez Danışmanı); ÇELİK, Fırat (Yazar)
   Muhabbet kavramı İslâm dininin birincil kaynaklarında kendisine yer bulan meselelerdendir. Gerek Kur'an'da gerekse de hadislerde hem Cenâb-ı Hakk'a ait, hem de insana ait muhabbetten bahsedilir. Bu ana kaynaklardan beslenen ...
  • SAF AKKARAMAN IRKI VE MELEZİ KUZULARIN DOĞUM AĞIRLIKLARINI ETKİLEYEN MAKRO ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ETKİ MİKTARLARININ HESAPLANMASI 

   YILMAZ, Aylin (Yazar); ELİÇİN, Ayhan (Tez Danışmanı)
   Bu araştırmanın materyalini Akkaraman, Malya, İle de France ve Merinos ırkından 28 babayla Akkaraman koyunlarının çiftleştirilmesinden elde edilen 1404 saf Akkaraman ve melezi kuzunun doğum ağırlıklarına ait veriler ...
  • Safahat'ta ahlaki unsurlar 

   ALTINTAŞ, Hayrani (Tez Danışmanı); ÖKSÜZ, Refik (Yazar)
   Yaptığımız bu araştırma göstermiştir ki Mehmed Akif, Safahat'ta ahlâk felsefesi yapmıştır. O, Safahat'ta kişisel, sosyal ve aile ahlâkı ile ilgili ahlâkî unsurları büyük bir titizlik ile irdelemiş, toplumun düşünce dağarcığına ...
  • Safer Dal Efendi'nin hayatı, eserleri ve Türk din mûsikîsine katkıları 

   Ekicim, Hamid Ömer (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı : Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı, 2020)
   Safer Dal Efendi, postnişîn, şair ve bestekâr olan tasavvuf kültürüne ve tekke mûsikîsine önemli katkıları olan bir zattır. Kimsenin cesaret edemediği zamanlarda unutulmaya yüz tutmuş tekke mûsikîsi eserlerini teyplere ...
  • Safevi Devleti'nin Özbek Hanlıkları ve Babür Devleti ile siyasi ilişkileri (1526 – 1722) 

   AYDOĞMUŞOĞLU, Cihat (Tez Danışmanı); Türk, Ümit Ulvi (Yazar)
  • Safkan Arap taylarında gelişimsel ortopedik hastalıklar ve kemik lezyonlarının klinik ve radyografik tanısı üzerine çalışmalar 

   KÜTLÜ, Ezgi (Yazar); BUMİN, Ali (Tez Danışmanı)
   Bu çalışmada, Tigem Anadolu Tarım İşletmesinde tay satışlarında büyük ekonomikkayıplara neden olan gelişimsel ortopedik hastalıklar ve kemik lezyonlarının klinik,radyografik tanısı için, işletmede bulunan 4 yaşın altındaki ...
  • Safkan sıcakkanlı damızlık aygırlarda üreme sezonunun farklı evrelerinin libido ve spermatolojik parametreler üzerine etkisi 

   YILDIRIM, Samet (Yazar); AKÇAY, Ergun (Tez Danışmanı)
   Bu çalışmada Eskişehir İli Mahmudiye İlçesinde damızlık olarak kullanılan sıcakkanlı aygırlarda çiftleşme sezonunun farklı evrelerinde cinsel istek ve aşım davranışları ile spermatolojik özellikler üzerine etkisinin in ...
  • SAFRANBOLU MUTFAK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

   AKAN, Lale Sariye (Yazar); SÜRÜCÜOĞLU, Metin Saip (Tez Danışmanı)
  • Safranbolu Yörük Köyü tarihi çevresinin peyzaj planlaması 

   BEKİŞOĞLU, Ülgen (Yazar); YILMAZ, Oğuz (Tez Danışmanı)
   Bu çalışma Tarihi Çevrelerin koruma-kullanım açısından değerlendirilmesi ve peyzaj mimarlığı açısından konuya değişik bir yaklaşım getirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Tarihi Çevre, Koruma kavramlarına, ...