sherpa/romeo

Now showing items 9229-9248 of 12698

  • q-doğurucu fonksiyonlar ve genelleştirilmiş hipergeometrik polinomlar 

   Gürlek, Tümay (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
   Bu tez yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde q-genişlemesinin önemi vurgulanmış, ikinci bölümünde çift katlı serileri içeren doğurucu fonksiyonlar üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde çok değişkenli ortogonal ...
  • q-Osilatörleri ve q-deforme fononlar 

   Aydın, Emine (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
   Bu tezde öncelikle kuantum mekaniğinin temel sistemlerinden biri olan harmonik salınıcı sistemi gözden geçirilerek, harmonik salınıcıların q-deformasyonu ve bu bağlamda Fibonacci Salınıcıları, q-deformasyonun istatistiksel ...
  • q-tomurcuk fonksiyonu ve q-bezıer eğrileri 

   SARAÇ, Melike (Yazar); BÜYÜKYAZICI, İbrahim (Tez Danışmanı)
  • Qin devrimleri:Qin Shi Huang dönemi Çin'de yapılan devrimler 

   Fidan, Giray (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   After the collapse of the Zhou Dynasty China was in the era of disintegration which will last for several centuries called Spring ?Autumn and Warring States. At the end of the Warring states period only 7 states could ...
  • Queer öznellik bağlamında anti-militarizm ve vicdani red 

   Eroğlu, Yasin Erkan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Bu çalışmanın hedefi, anti militarizmin ve vicdani reddin queer perspektif ileyorumlanmasıdır. Michel Foucault’nun; iktidar, öznellik ve cinsellik konularınayaklaşımı, queer kuramın ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu ...
  • Queer teori eleştirisi ve LGBT+ bireylerin queer teoriye yaklaşımı 

   Çetin, Kübra (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020)
   Bu araştırmanın temel amacı lgbt+ bireylerin queer teori hakkındaki düşüncelerinin ve queer teorinin ülkemiz lgbt+ bireyleri için ne anlama geldiğinin tespit edilmesi ve İslam dini ile queer teori arasındaki ilişkiyi ele ...
  • Qın Hanedanlığı ordusunun tarihi gelişimi 

   CERAN, Yusuf (Yazar); OKAY, Bülent (Tez Danışmanı)
   Birçok devletin iktidar ve güç mücadelesi için savaştığı Çin tarihinde Savaşan Devletler dönemi ayrı bir zaman dilimidir. M.Ö 221-206 yılları arasında hüküm süren ve Qin Hanedanlığı adıyla anılan bir devlet bölgede hüküm ...
  • R1-xR’xFe10Si2 intermetalik alaşımının yapısal ve magnetik özelliklerinin incelenmesi 

   ELERMAN, Yalçın (Tez Danışmanı); ÇAKIR, Ruziye (Yazar)
   Dy1-xSmxFe10Si2 intermetalik alaşımının x = 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 1.0 değerleri için örnekler üretilip, x-ışını toz kırınım desenleri ve manyetik ölçümleri alınarak, kristal yapı ve manyetik özellikleri incelenmiştir. ...
  • Rabguzi'nin Kısasu'l-Enbiya'sı (Leningrad nüshası/146-279) inceleme-metin-dizin 

   Aytekin, Musa (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   In general expression, the language is a product of the culture. The change of the elements building the culture and new values added to culture also make the language rich. It's the religious variance that effects culture, ...
  • Rabguzi'nin Kısasu'l-Enbiya'sı (Leningrad nüshası/146-279) İnceleme-metin-dizin 

   Aytekin, Musa (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Türk Dili ve Edebiyatı (Eski Türk Dili) Anabilim Dalı, 2018)
   Dil en genel ifadeyle bir kültür ürünüdür. Kültürü oluşturan ögelerin değişimi ve kültüre eklenen yeni değerler aynı zamanda dili de zenginleştirir. Kültürü, dolayısıyla dili etkileyen sosyal, siyasî ve ekonomik olguların ...
  • Rabguzi'nin Kısasu'l-Enbiya'sı (Leningrad nüshası/279-398) inceleme-metin-dizin 

   Çelebi Çam, Safiye (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Türk Dili ve Edebiyatı (Eski Türk Dili) Anabilim Dalı, 2018)
   Rabgûzî’nin kaleme almış olduğu Úıãaãü’l-Enbiyâ adlı eser akıcı üslûbu ile kapsamlı bir şekilde peygamberler tarihini anlatmaktadır. Bu eserin çeşitli kütüphanelerde birçok nüshası mevcuttur. Bu tez, Rabgûzî’nin ...
  • Rabguzi'nin Kısasu'l-Enbiya'sı (Leningrad nüshası/398-527) inceleme-metin-dizin 

   Kara, Ayşe Beril (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Türk Dili ve Edebiyatı (Eski Türk Dili) Anabilim Dalı, 2018)
   Rabgûzî’nin kaleme almış olduğu Úıãaãü’l-Enbiyâ adlı eser akıcı üslûbu ile kapsamlı bir şekilde peygamberler tarihini anlatmaktadır. Bu eserin çeşitli kütüphanelerde birçok nüshası mevcuttur. Bu tez, Rabgûzî’nin ...
  • Radar video görüntülerinde karasal alanların belirlenmesi 

   Akaydın, Sümeye Nur (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018)
   Radar sistemlerinde hedefin tespit edilme olasılığını azaltan etmenlerin azaltılması önemli bir konudur. Kıyı sınırlarının güvenliğinin sağlanması veya gemi takibi yapılması gibi uygulamalarda sadece takibi yapılan hedef ...
  • Radikal milliyetçilik ve propaganda teknikleri: MHP örneği 

   Canbaz, Şahinde (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996)
   This study aims to specify the increase of the nationalist movement, in the sample of MHP (Naitonalist Movement Party) and its socia conditions in parallel with the developments of world conjuncture, beside the empirical ...
  • RADİKAL DEMOKRASİ VE VATANDAŞLIK: LİBERAL VE KOMUNİTARYAN YAKLAŞIMLARLA BİR KARŞILAŞTIRMA 

   Kahraman, Suna Güzin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
   Bu tez, (1) birey-toplum, birey-devlet ilişkilerini düzenleyen siyasal bir kurum ve ortak siyasal kimlik olarak modern vatandaşlık; (2) Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe tarafından şekillendirilmiş Postmodern, Postmarksist ...
  • Radoviç ve çevresi Türk ağzı (ses bilgisi) 

   Yusuf, Recep (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
   In our thesis work, we have studied the phonetics of the Turkish accent inRadovis and evirons. For that purpose, we have visited nine villages and madeinterviews with 45 people. In the Introduction part of our work, special ...
  • Radyo frekans dört kutuplusu tasarımı ve demet dinamiği hesapları 

   ÜNEL, Gökhan (Tez Danışmanı); ÇAKIR, Orhan (Tez Danışmanı); YASATEKİN, Halime Betül (Yazar)
   Küçük kütleli elektronların aksine ağır olan protonları hızlandırmak hiç de kolay değildir. Özellikle düşük betada protonları ve hafif iyonları hızlandırmak üzere 70li yılların sonunda icat edilmiş aletlerin en önemlisi ...
  • Radyo frekans dörtkutuplu proton hızlandırıcı sisteminin tasarımı, üretimi ve testleri 

   Türemen, Görkem (Ankara : Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Fizik Anabilim Dalı, 2019)
   Günümüzde proton hızlandırıcıları, tahribatsız malzeme analizi ve radyasyon testlerinden, kanserli dokuların tanılanması ve tedavi edilmesine, hızlandırıcı sürümlü sistemlerden, temel bilim araştırmalarına kadar bir çok ...