sherpa/romeo

Now showing items 7451-7470 of 7870

  • V.G.KOROLENKO’NUN ÖYKÜ SANATI 

   ÖKSÜZ, Gamze (Yazar); AYKUT, Altan (Tez Danışmanı)
   Tezimizin konusu Vladimir Galaktionoviç Korolenko’nun (1853-1921) öykü sanatıdır. Bu amaçla yazarın belli başlı kısa öykü ve belgesellerini inceleyip Korolenko’yu yaşamı ve yapıtları bazında Türk okuruna tanıtmaya çalıştık. ...
  • V.S. Naipaul’un Romanlarının Post-Kolonyal Yaklaşımla İncelenmesi 

   CAKOVA, Suat (Yazar); ELBİR, Belgin (Tez Danışmanı)
   This study is about V.S. Naipaul, the winner of the Nobel Prize in Literature in 2001. Naipaul has been chosen for this study because he is a controversial writer, who is criticised for his critical attitude towards colonial ...
  • V772 her etkin çift yıldız sisteminin ışıkölçüm analizi 

   ALAN, Neslihan (Yazar); EKMEKÇİ, Fehmi (Tez Danışmanı)
   Bu tez çalışmasında, kromosferik aktif bir çift sistem olan V772 Her’in 3 Temmuz 2006 ile 3 Eylül 2007 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Gözlemevi’ndeki (AÜG) 30 cm’lik Maksutov teleskobu ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’ndeki ...
  • Vadeli işlem piyasalarında arbitraj ve vadeli işlem ve opsiyon borsası (vob) için bir araştırma 

   KARATEPE, Yalçın (Tez Danışmanı); BİLGİN, Ulaş Güney (Yazar)
   ÖZETBilgin, Ulaş Güney. Vadeli İşlem Piyasalarında Arbitraj ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) İçin Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2011Finans piyasalarında son yıllarda yaşanan hızlı gelişim, vadeli işlem ...
  • VADELİ İŞLEM PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) VE VERGİLENDİRME 

   AVŞAR, Tolga (Yazar); KIRMAN, Ahmet (Tez Danışmanı)
   Vadeli işlem sözleşmeleri; belirlenen bir tarihte, fiyatta, miktarda, kalitede ve yerde, satıcının alıcıya bir malı veya kıymeti, alıcının da satıcıya bunların nakit değerini karşılıklı olarak teslim etmesini öngören kanunen ...
  • Vahiy sürecinde E/M/N ve K/F/R kökleri üzerine semantik çalışma 

   Şahin, Hatice Nuray (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2017)
   Birbirinin devam ve tamamlayıcısı olan Kutsal Kitaplar, aynı dilsel arka plana sahiptirler. Kur'an'ın dilsel terminolojisi, Kutsal Kitap terminolojisiyle benzeşmektedir. Zira her üç Kutsal Kitabın dili Sami dilleri ailesine ...
  • VAHİY GELENEĞİNDE ‘A-B-D KÖKÜNÜN SEMANTİK AÇIDAN İNCELENMESİ 

   AKÇA, Nermin (Yazar); AKDEMİR, Salih (Tez Danışmanı)
  • VAHİY SÜRECİNDE ALEM KELİMESİNİN SEMANTİK TAHLİLİ 

   KARAOSMAN, Muhammet (Yazar); AKDEMİR, Salih (Tez Danışmanı)
   Arastırmamızın giris bölümünde, Kur'an'ı Kerim'in Allah'ın muradına en uygun bir sekilde yorumlanabilmesi için art süremli semantik metodla vahiy sürecinin bir bütün olarak ele alınmasının önemi üzerinde durulmustur. ...
  • VAHİY SÜRECİNDE HAK KÖKÜNÜN SEMANTİK AÇIDAN İNCELENMESİ 

   KUMRU, Mustafa (Yazar); AKDEMİR, Salih (Tez Danışmanı)
   Vahiy sürecinde hak kökünün semantik açıdan incelenmesi isimli tezimizde; hak kelime kökünün anlamları üç semavi dinin temel kaynagında incelenmistir. Üç büyük dinin, birbirilerini tamamlaması yönüyle olan din akrabalıgının ...
  • VAHİY SÜRECİNDE YUNUS PEYGAMBER KISSASI 

   ÖZDEMİR, Ahmet (Yazar); AKDEMİR, Salih (Tez Danışmanı)
   Tezde Yunus peygamberin kıssası, Kur'an-ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes'teki anlatımlar karşılaştırılarak ele alınmıştır. Bu bağlamda tefsir (commentary of the Qur'an) kaynaklarında kıssanın yanlış yorumlanmasının farklı ...
  • Vajinismus tanısı alan kadınlar ve eşlerinde temel bilişsel şemalar ile bağlanma stillerinin incelenmesi 

   SEZGİN, Nilhan (Tez Danışmanı); ÇERİ, Özge (Yazar)
   In DSM-IV vaginismus is categorized as a sexual dysfunction and inserted in\r\nsub-category of female sexual pain disorders. The basic diagnosis criterion is that “it\r\nis the existence of the spasm of 1/3 muscle of vaginas ...
  • VAK’ANÜVÎS HALÎL NÛRÎ’NİN “MATLA’U’N-NÛR” ADLI TELHÎS TERCÜMESİ 

   AYTEKİN, Murat (Yazar); GÜRER, Abdulkadir (Tez Danışmanı)
   Belâgat, bir ilim olarak Arap dili ve edebiyatı etrafında sekillenmistir. Baslangıçta edebiyat elestirisi olarak ortaya çıkan bu ilim daha sonra İslâm’la farklı bir gelisim çizgisi yakalamıstır. Yeni bir din olan İslâm’ı ...
  • Valsartan’ın elektrokimyasal davranışının incelenmesi ve tayini için anodik adsorptif sıyırma yönteminin geliştirilmesi 

   GÜRLER, Nedim (Yazar); DURMUŞ, Zehra (Tez Danışmanı)
   Bu çalışmada, hipertansiyon tedavisinde kullanılan valsartan (VSN)’ın camsı karbon yüzeyindeki elektrokimyasal davranışı; dönüşümlü voltametri (DV), kare-dalga voltametrisi (KDV) ve sabit potansiyelli kulometri yöntemleri ...
  • Vamana purana incelemesi 

   CAN, H. Derya (Tez Danışmanı); KAYALI, Yalçın (Yazar)
   ÖZET Hint Edebiyatı içinde Hinduizme ait dini metinler önemli bir yer tutar. Bu metinler Hint kültür ve sosyal hayatını yansıtır. Puràõalar yaklaşık olarak üçüncü yüzyıldan başlayarak on birinci yüzyıla kadar yazılmış ...
  • VAN İLİ’NİN TURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE PLANLAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER 

   ELİBÜYÜK, Mesut (Tez Danışmanı); ALAEDDİNOĞLU, Faruk (Yazar)
   “Van İli’nin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Planlamaya Yönelik Öneriler” isimli çalışma konumuz ve Doğu Anadolu Bölgesinin Van Bölümünde yer alan araştırma sahamız olan Van İli, coğrafi sınırlılıklar nedeniyle ...
  • VAN-KARAGÜNDÜZ POPULASYONUNUN DİŞLERİNİN VE ÇENELERİNİN PALEOPATOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ 

   GÖZLÜK, Pınar (Yazar); SEVİM, Ayla (Tez Danışmanı)
   Van-Karagündüz Höyüğü birinci yapı katında yer alan ve Ortaçağ Döneme tarihlendirilen mezarlık alanından çıkarılan 890 bireyden çene ve dişlere sahip olan 90'ı bebek (% 20,69), 157'si çocuk ( % 36,09), 81'i kadın (% 18,62), ...
  • VAN-KARAGÜNDÜZ VE MERSİN-KELENDERİS TOPLUMLARINDA SEKSÜEL DİMORFİZM 

   SEVİM, Ayla (Tez Danışmanı); ÇIRAK, Asuman (Yazar)
   Van il merkezinin 35 km. kuzeydoğusunda, Van merkez ilçesinde yer alan Karagündüz Höyüğünde 1994 – 1999 yılları arasında yürütülen arkeolojik kazılardan çıkarılan 890 birey ile Mersin iline 175 km. uzaklıktaki Aydıncık ...
  • Vardiya çalişma düzeni ile çalişanlarin beslenme alişkanliklarinin incelenmesi 

   ÇAKIROĞLU, Funda Pınar (Tez Danışmanı); ERDOĞAN, Zeynep (Tez Danışmanı); AVCIKAYA, Dilek (Yazar)
   Vardiyalı çalışma düzeni, artan taleplerin karşılanabilmesi için üretimin de artmak zorundakalması nedeni ile özellikle sanayileşme sürecinden bu güne sıklıkla kullanılan bir çalışmasistemidir. Özellikle üretim ve hizmet ...
  • VARLIK VERGİSİ YILLARINDA TÜRKİYE BASININDA IRKÇI VE MİLLİYETÇİ SÖYLEMLER 

   DİNÇTÜRK, İlksen Selime (Yazar); GÜVENİR, Murat (Tez Danışmanı)
   İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiye’de tek parti sisteminin uygulandığı otoriter yönetimin hakim olduğu yıllardır. Savaş yıllarına egemen olan otoriter yönetim biçimi Türkiye’de Cumhurbaşkanı İnönü’nün Milli Şef olarak ...
  • VAROLUŞÇULUK VE YENİ KARA FİLM: DAVID LYNCH ÖRNEĞİ 

   TANSEL, Deniz (Yazar); ÖZTÜRK, S. Ruken (Tez Danışmanı)
   İki Dünya Savaşı yaşayan insanlık, temel sorunsalı yaşamın anlamı olan varoluşçuluğu keşfetmiştir. Varoluşçuluğun psikanalizin yanıtlayamadığı soruları yanıtlamasına rağmen, sanat eserleri psikanalizin bakış açısıyla ...