sherpa/romeo

Now showing items 4811-4830 of 7870

  • M. 615 yılında inen ayetler 

   ALBAYRAK, Halis (Tez Danışmanı); ÇALIŞKAN, Hatice Merve (Yazar)
   Tez giriş, üç ana bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte araştırmanın konusu ve önemi ile yöntem ve kaynaklar açıklanmıştır. Birinci Bölümde, Mekke döneminin tarihi olayları verilmiş, 615 yılı detaylı bir şeklide ...
  • M. Foucault'nun biyo-politika görüşünün M. Hardt ve A. Negri'nin siyaset felsefesine etkileri 

   GÜLER, Öner (Yazar); BRAVO, Hamdi (Tez Danışmanı)
   Bu çalışmanın temel amacı Foucault ile Hardt ve Negri'nin politik düşüncesindeki benzerlik ve farklılıkların biyo-iktidar ve biyo-politika kavramları takip edilerek gösterilmesidir. Foucault'nun sisteminde birlikte işleyen ...
  • M. Ö. 2. BİNDE ACEMHÖYÜK’TE ÖLÜ GÖMME ADETLERİ 

   BERKCAN, Aylin (Yazar); ÖZTAN, Aliye (Tez Danışmanı)
   Ankara'nın 225 km güneyinde ve Aksaray'ın 18 km kuzeybatısında bulunan Acemhöyük, Eski Tunç Çagı'ndan Roma Dönemi'ne kadar yerlesime sahne olmustur. Ölü gömme adetleri ile ilgili ilk verilere kazısı yapılan en eski dönem ...
  • M. Ö. II. Binyıl’da Doğu Anadolu boyalı seramik kültürü ve çevre bölgelerle ilişkileri 

   KULAKOĞLU, Fikri (Tez Danışmanı); MIRZAEI, Saeid (Yazar)
   Bu tezde Doğu Anadolu, Kuzeybatı ve Kuzey Merkezi İran, Nahçıvan, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan yaygınlaşan boya bezemeli seramik incelenmiştir. Söz konusu seramik, M. Ö. III. Binyıl’ın sonları ve M. Ö. II. Binyıl’da ...
  • M.E.B.75.YIL CUMHURİYET EĞİTİM MÜZESİ VE EĞİTİM POTANSİYELİ 

   KOÇAK, Nil (Yazar); ERKANAL, Hayat (Tez Danışmanı)
   Müzeler, merak ve arastırma duygusunu körükleyen, kisisel egitime, dolayısıyla toplumsal egitime katkıda bulunan kurumlardır. Müzelerin imkanları çerçevesinde müze ile halkı bulusturabilmek amacıyla kendi egitim programlarını ...
  • M.Ö. 2. BİN EGE BÖLGESİ DOKUMA ALETLERİ 

   TÜTÜNCÜLER, Özlem (Yazar); ERKANAL, Hayat (Tez Danışmanı)
   'M.Ö.2.Bin Ege Bölgesi Dokuma Aletleri' başlıklı bu çalışma, M.Ö.2.bin boyunca Ege Bölgesi'nin dokuma aletlerinin kapsamlı bir analizini yapma olanağı sağlamıştır. M.Ö.2.bin Ege Bölgesi yerleşimlerindeki yapılarda, çöp ...
  • M.Ö. 2. BİNDE BATI ANADOLU'NUN DENİZ TİCARETİ 

   ERKANAL, Hayat (Tez Danışmanı); VOTRUBA, Dilşad Sıl (Yazar)
   Bu çalışmada, M.Ö. 2. binde Batı Anadolu Bölgesi'nin deniz aşırı bölgeler ile olan ticarî ve kültürel ilişkileri ele alınmıştır. M.Ö. 2. binden itibaren merkezî yönetimlerin ortaya çıkmasıyla beraber ham madde arayışı ...
  • M.Ö. 6. yüzyıl ile M.Ö. 4. yüzyıl arasında Batı Anadolu’da Pers Satraplık merkezleri arasındaki politik ilişkiler (Sardeis ve Daskyleion) 

   ÖNCÜ, Fariz (Yazar); AKALIN ORBAY, Ayşe Gül (Tez Danışmanı)
   M.Ö. 547’de Sardeis’i ele geçiren Persler (Akhaemenid’ler), Batı Anadolu’yu yaklaşık iki yüzyıl egemenlikleri altında tuttular. Bundan sonraki süreçte, Batı Anadolu’yu Pers Satraplık sistemine uygun bir idari yapı ile ...
  • M.Ö. II. BİNDE ORTA KARADENİZ BÖLGESİ 

   KIYMET, Kurtuluş (Yazar)
   Günümüzde Sinop, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat illerini kapsayan Orta Karadeniz Bölgesi, 1800’lü yıllardan itibaren pek çok arkeolog, tarihçi ve coğrafyacı tarafından araştırılmıştır. Farklı konularda çalışan uzmanların ...
  • Maaş ve Ücret Haczi 

   Korkmaz Dağlı, Tuğba (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi, 2021)
   Maaş ve ücret borçlu için çoğunlukla biricik geçim kaynağıdır. Bu nedenle borçlu ve ailesinin insan onuruna yakışır bir hayat sürdürebilmeleri, başkasına yahut devlet yardımına ihtiyaç duymaksızın yaşamlarını devam ...
  • Macarca ve Türkçede yardımcı sözcük “Segédszó” kavramının örneklerle karşılaştırılması 

   GÜNGÖRMÜŞ, Naciye (Tez Danışmanı); ÖZ, Ayşe (Yazar)
   Tarih boyunca toplumlar birbirleriyle ilişki kurup birbirlerinin dilinden, tarihinden, kültüründen etkilenmişlerdir. Uzun ve köklü ortak bir geçmişe sahip olan Türkler ve Macarlar da birbirleriyle kurduğu ilişki sonucunda ...
  • MACARİSTAN PRENSİ İMRE THÖKÖLY 

   ORCAN, Gülin (Yazar); YUSUFOĞLU, Hicran (Tez Danışmanı)
   1660'lı yıllardan itibaren Viyana ile Macaristan'daki sınıflar arasındaki gerginlik giderek artmaktadır. Vasvar Barışı'ndan hoşnut olmayan kral naibi Ferenc Wesselényi, Hırvat banı Péter Zrínyi, yargıç Ferenc Nádasdy, ...
  • Macarların Hıristiyanlık öncesi dini inanışları ve Hıristiyanlaşma süreci / Pre-Christianity Religious Beliefs and Christiantization Process of Hungarians 

   Aydın, Metehan (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı : Dinler Tarihi Bilim Dalı, 2020)
   Toplumlar arası etkileşim söz konusu toplumların birbirlerini karşılıklı olarak etkilemelerine ve sonuç olarak birçok yönden değişimlere maruz kalmalarına sebep olmaktadır. Bu doğrultuda bu toplumların sosyo-kültür ve inanç ...
  • Maden ocaklarının kapatılması ve sosyal değişme: "Boomtown"dan çöküntü mekânlara 

   Koçak, Özge (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, 2020)
   Bu tez çalışması, temel olarak bir bölgenin ekonomisinde ve nüfusunda meydana gelen ani ve hızlı gelişme anlamını taşıyan "boomtown" kavramı çevresinde hazırlanmıştır. Tez çalışması iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde ...
  • Madencilik sektöründe kadın emeği 

   Özkan, Özlem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2020)
   Madenci ve kadın kelimeleri pek yan yana gelmez. Araştırmamla birlikte aslında uzun zamandır var olan fakat görünmez olan bu ilişkiyi ortaya çıkarmaya çalışarak, sektörde çalışan kadınların deneyimlerini öğrenmeye ve görünür ...
  • Madeni yağ fabrikasında risk değerlendirmesi 

   Altun, Berda (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019)
   Riskleri değerlendirmek ve riskleri uygun ölçüde en aza indirgemek için tasarlanmış düzenleyici belgelerden birisi olan Seveso Direktifi kapsamında, risk değerlendirme çalışmalarında yaşanan belirsizlikleri gidermek ve ...
  • Magnesia Ad Maeandrum mezar tipolojisi 

   BİNGÖL, Orhan (Danışman); KOÇAK, İbrahim Ethem (Yazar)
   Her ölüm erken ölümdür. İnsanoğlu gerçeklerle yüzleşmesini her daim bilmiş ve bu gerçeklere çözüm aramaktan vazgeçmemiştir. Doğum, yasam ve ölüm üçgeninde ölüm geçen serüvenin bilinmeyeni ve merak edileni haline gelmiştir. ...
  • Magnesia ad Maeandrum mezar tipolojisi 

   BİNGÖL, Orhan (Tez Danışmanı); KOÇAK, İbrahim Ethem (Yazar)
   Her ölüm erken ölümdür.1 İnsanoğlu gerçeklerle yüzleşmesini her daimbilmiş ve bu gerçeklere çözüm aramaktan vazgeçmemiştir. Doğum, yasam ve ölümüçgeninde ölüm geçen serüvenin bilinmeyeni ve merak edileni haline gelmiştir.Ölüm, ...
  • MAGNESİA ARTEMİS TAPINAĞI’NIN TEKNİK VE İŞÇİLİK ÖZELLİKLERİ 

   BİNGÖL, Orhan (Tez Danışmanı); DEMİRTAŞ, Mazlum Baki (Yazar)
   Magnesia Artemis Tapınağı'nın teknik ve işçilik özelliklerinin saptanıp yorumlanmasını ve benzer antik örneklerle karşılaştırılmasını amaçlayan bu çalışmada, tapınağın özellikle alınlık elemanları ve alınlık saçaklığını ...